„Tarp knygų“, mėnesinis iliustruotas žurnalas, nuo 1991 einantis Vilniuje. Vietoj 1949–90 ėjusio informacinio biuletenio Bibliotekų darbas leidžia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Spausdinami straipsniai bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros, naujų informacinių technologijų taikymo temomis, pateikiama Lietuvos bibliotekų gyvenimo kronika, supažindinama su nauja profesine literatūra. Aprašomi nusipelnę kultūrai žmonės, skelbiamos jų bibliografijos, prisiminimai, archyvinė medžiaga. Redaktorė Jūratė Bičkauskienė (nuo 1991). Tiražas 600 egzempliorių (2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką