Tarptautinė astronomų sąjunga

Tarptautinės astronomų sąjungos logotipas

Tarptautnė astronòmų sjunga (International Astronomical Union, IAU), organizacija, vienijanti įvairių šalių astronomijos mokslo įstaigas, mokslininkus ir pedagogus. Tikslas – įvairiapusiškai remti ir skatinti astronomijos mokslinių tyrimų ir studijų plėtotę ir tarptautinį bendradarbiavimą. Įkurta 1919 Briuselyje. Būstinė Paryžiuje. 2020 jai priklausė 82 šalys ir 12 211 mokslininkų iš 93 šalių.

Aukščiausia institucija – generalinė asamblėja (suvažiavimas), vykstanti kas 3 metai (pirmoji įvyko 1922 Romoje, 30 – 2018 Vienoje). Tarp asamblėjų Tarptautinės astronomų sąjungos veiklai vadovauja jos išrinktas vykdantysis komitetas, kurį sudaro prezidentas, 6 viceprezidentai, generalinis sekretorius ir jo padėjėjas. 2018 prezidente išrinkta Ewine Fleur van Dishoeck (Nyderlandai), generaline sekretore – Maria Teresa Lago (Portugalija). Veikia 46 nuolatinės komisijos, jų darbą koordinuoja 9 skyriai. Tarptautinė astronomų sąjunga organizuoja ir remia astronomų tarptautinius simpoziumus, kolokviumus ir konferencijas, leidžia šių renginių mokslinius darbus, organizuoja mokslinių tyrimų tarptautines programas, nagrinėja ir tvirtina fundamentinių astronominių konstantų apibrėžtis, astronominius terminus, astronominių kūnų ir jų paviršiaus darinių pavadinimus. Pvz., pirmojoje generalinėje asamblėjoje (1922) patvirtintas dangaus suskirstymas į 88 žvaigždynus ir nustatytos jų ribos, 26 (2006) – patvirtinta tikslesnė planetos apibrėžtis ir įvesta nauja nykštukinės planetos sąvoka, 28 (2012) – patikslinta astronominio vieneto vertė, lygi 149 597 870 700 m. Tarptautinė astronomų sąjunga remia astronomijos studijų ir švietimo plėtrą įvairiose šalyse bei astronomijos žinių sklaidą visuomenėje. Lietuva į Tarptautinę astronomų sąjungą priimta 1993. Tarptautinei astronomų sąjungai priklauso 15 Lietuvos mokslininkų (2020).

3018

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką