Tarptautinė buhalterių federacija

Tarptautnė buhálterių federãcija (angl. International Federation of Accountants, IFAC), pasaulinė buhalterių profesinė organizacija. Įkurta 1977 10 07. Būstinė Niujorke, darbo vieta Ženevoje. Vienija 180 nacionalinių profesinių buhalterių organizacijų (jos atstovauja daugiau kaip 3 mln. narių, dirbančių įvairiuose sektoriuose) iš 135 šalių (2022).

Tikslas

Federacijos tikslas – stiprinti buhalterio profesiją pasaulyje, tarnauti visuomenės interesams, prisidėti prie tarptautinės ekonomikos plėtros.

Veikla

Tarptautinė buhalterių federacija remia tarptautinių apskaitos standartų kūrimą, nustato tarptautinius etikos, audito, buhalterių profesionalų mokymo(si) ir viešojo sektoriaus apskaitos standartus, leidžia rekomendacijas, skatina kokybišką buhalterių darbą, bendradarbiauja su kitomis organizacijomis. Federacija periodiškai surengia Pasaulinį buhalterių kongresą (pirmasis įvyko 1904 Saint Luise, nuo 1952 kongresai buvo organizuojami kas 5 m., nuo 2002 vyksta kas 4 m., 2018 įvyko Sidnėjuje, 2022 11 numatytas Mumbajuje).

Prie Tarptautinės buhalterių federacijos veikia 4 jos įkurtos nepriklausomos tarptautinių standartų nustatymo valdybos. Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba (International Auditing and Assurance Standard Board, IAASB) kuria tarptautinius audito standartus. Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdyba (International Ethics Standards Board of Accountants, IESBA), rengia profesionalių buhalterių etikos kodeksą (paskutinis patvirtintas 2015). Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdyba (International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB) rengia tarptautinius viešojo sektoriaus standartus, pagrįstus tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. Tarptautinių apskaitos švietimo standartų valdyba (International Accounting Educations Standars Board, IAESB) kuria vienodas mokymo ir tęstinio profesinio tobulėjimo gaires ir standartus, į juos privalo atsižvelgti nacionalinės profesinės apskaitos organizacijos.

Tarptautinės buhalterių federacijos logotipas

Nariai iš Lietuvos

Lietuvos auditorių rūmai 2003 pabaigoje tapo asocijuotuoju, 2008 – tikruoju nariu. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija 2017 tapo asocijuotąja nare.

Tarptautinės buhalterių federacijos logotipas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką