Tarptautinė tradicinės muzikos taryba

Tarptautnė tradcinės mùzikos tarýba (angl. International Council for Traditional Music, angl. ICTM), iki 1982 Tarptautnė liáudies mùzikos tarýba (angl. International Folk Music Council, angl. IFMC), tarptautinė etnomuzikologų organizacija. Įkurta 1947 Kingstone (Kanada). Tarybos tikslai: studijuoti, praktikuoti, dokumentuoti, saugoti ir populiarinti visų šalių tradicinę muziką, t. p. liaudies, populiariąją, klasikinę ir miesto muziką bei šokį. Rengia konferencijas (kas 2 metai), organizuoja studijų grupes, specialistų susitikimus ir kolokviumus. Leidžia žurrnalą Yearbook for Traditional Music (1948–82 leistas kitais pavadinimais). Lietuvos etnomuzikologai nuo 1995 dalyvauja Liaudies muzikos instrumentų, Istorinės tradicinės muzikos šaltinių, Etnochoreologijos, Kompiuterinių tyrimų, Muzikos ir mažumų studijų grupėse. Lietuvoje surengta Etnochoreologijos (2003, rengė Lietuvos muzikos akademija, vadovė D. Urbanavičienė), Kompiuterinių tyrimų (2004, rengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vadovai R. Ambrazevičius ir R. Astrauskas) bei Liaudies muzikos instrumentų (2006, rengė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovės R. Žarskienė ir A. Nakienė) studijų grupių mokslinės konferencijos. Lietuvos nacionalinis komitetas įkurtas ir patvirtintas 1998 Nitroje (Slovakija; prezidentas R. Sliužinskas).

3096

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką