tarptautniai finánsai, visuma tarptautinių ekonominių santykių, kurie apima tarptautinių finansinių išteklių formavimą, paskirstymą ir panaudojimą, tarptautines finansų rinkas, tarptautinius atsiskaitymus, valiutų keitimą ir valiutų kursus. Tarptautinių finansų sistemą sudaro tarptautinės kapitalo, pinigų ir valiutų rinkos, per kurias paskirstomos paskolas teikiančių šalių ir tarptautinių finansinių institucijų lėšos besiskolinančioms šalims ir jų finansinėms institucijoms (šios taip pat gali skolintis lėšų tiesiogiai iš finansų rinkų išleisdamos obligacijas ir kitus vertybinius popierius), tarptautiniai finansiniai tarpininkai, kurie padeda skolintojams ir besiskolinantiesiems rasti vieniems kitus, tarptautinė finansinė infrastruktūra, leidžianti atlikti mokėjimus, prekiauti vertybiniais popieriais ir atsiskaityti už jų sandorius, vykdyti tarpuskaitos operacijas. Tarptautinių finansų pagrindiniai dalyviai yra tarptautinės finansinės institucijos (pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Pasaulio bankas), kurios prižiūri tarptautinių finansų sistemos veiklą ir jos skaidrumą, įvairių šalių centriniai bankai ir finansų ministerijos, komerciniai bankai ir kitos finansinių paslaugų bendrovės, veikiančios pasauliniu mastu.

2295

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką