Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto pastatas

Tarptautnių sántykių ir poltikos mókslų institùtas, Vlniaus universitèto Tarptautnių sántykių ir poltikos mókslų institùtas, Vilniaus universiteto akademinis kamieninis padalinys. Įkurtas 1992 02 07 Vilniuje Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto iniciatyva.

Veikla ir struktūra

Institutas rengia politikos mokslų ir tarptautinių santykių specialistus, atlieka Lietuvos ir kitų valstybių politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių mokslinius tyrimus, t. p. rengia mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus, atlieka ekspertizes, skatina politinės kultūros ir pilietinės visuomenės kūrimąsi, formuoja viešąją nuomonę šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais.

Vykdomos trijų pakopų studijos: bakalauro (politikos mokslų programa), magistrantūros (Europos studijų, Politikos ir medijų, Rytų Europos ir Rusijos studijų, Šiuolaikinės politikos studijų, Tarptautinių santykių ir diplomatijos, Viešosios politikos analizės) ir doktorantūros (politikos mokslų programa).

Veikia 3 katedros (Politinės elgsenos ir institucijų tyrimų, Politinės filosofijos ir idėjų istorijos, Tarptautinių santykių) ir 4 centrai (Adaptyviosios lyderystės, Europos studijų, (Po)sovietinės atminties studijų, Viešojo administravimo ir politikos analizės).

2019 institute dirbo 62 dėstytojai (iš jų – 10 profesorių, 16 docentų), mokėsi apie 600 studentų.

Instituto bibliotekoje yra daugiau kaip 42 000 leidinių, tarp jų – Atviros Lietuvos fondo padovanota fondo biblioteka.

Leidžiami mokslo žurnalai Politologija (nuo 1995), Lithuanian Foreign Policy (su Užsienio reikalų ministerija, nuo 1998), Lietuvos metinė strateginė apžvalga (su Lietuvos karo akademija, nuo 2003), Baltic Journal of Political Science (nuo 2012; 1999–2008 Lithuanian Political Science Yearbook).

Veikia instituto studentų korporacija RePublica (įkurta 2001, nuo 2002 leidžia laikraštį Post Scriptum), Studentų mokslinė draugija, Studentų atstovybė (abi įkurtos 2003).

Direktoriai

Instituto direktoriai: E. Kūris (1992–99), R. Lopata (1999–2009), R. Vilpišauskas (2009–2019 08), M. Šešelgytė (nuo 2019 09).

2271

TSPMI

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką