„Tauta“, kultūros ir politikos laikraštis, 1919 11 22–1920 11 12 ėjęs Kaune.

Leidimo duomenys

Buvo leidžiamas nereguliariai, kartais 1–2 kartus per savaitę. 1919 nepartinis, 1920 – Tautos pažangos partijos laikraštis. Nuo trečio numerio laikraštį leido Rašto bendrovė. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 65 numeriai.

Tematika

Rašė politikos, kultūros, ekonomikos, socialiniais ir kitais klausimais.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo J. P. Aleksa, S. Kymantaitė-Čiurlionienė, M. Yčas, J. Jablonskis, P. Klimas, V. Krėvė, L. Noreika, P. Mašiotas, D. Šidlauskas, S. Šilingas, J. Tūbelis, A. Voldemaras ir kiti.

Redaktoriai

Redaktoriai: V. Petrulis (1919), Stasys Rabikauskas (1920), J. Tumas-Vaižgantas (1920).

465

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką