Tautiškoji lietuvių demokratų partija

Taũtiškoji lietùvių demokrãtų pártija, lietuvių tautinė partija. Veikė 1905–07. Įkurta laikraščio Vilniaus žinios (skelbė partijos ideologiją) leidėjų. Partijos pagrindiniai tikslai – lietuvių kalbos ir kultūros stiprinimas, Lietuvos autonomija, demokratinė santvarka. Programiniuose partijos dokumentuose buvo liberalių (asmens laisvė ir lygybė), konservatyvių (istorinė bendruomenė, kultūrinis tapatumas, papročių tęstinumas), socialinių (lygus materialiųjų gėrybių skirstymas) nuostatų. Siekė Lietuvos autonomijos etninėse ribose; aukščiausioji jos institucija – visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu renkamas Seimas, Lietuvos autonomija turėtų prezidentą, ministrus. Prezidentas skiria ministrą pirmininką, šis – kitus ministrus, vyriausybė atskaitinga Seimui. Siekė konstitucinių sąžinės, minties, žodžio, spaudos, draugijų ir susirinkimų laisvių. Visi piliečiai – lygūs, luomai – naikinami.

apie Tautiškosios lietuvių demokratų partijos įkūrimą (J. Basanavičiaus straipsnis Vilniaus žiniose 1905 11 27; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

apie Tautiškosios lietuvių demokratų partijos įkūrimą (J. Basanavičiaus straipsnis Vilniaus žiniose 1905 11 27; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Tautiškoji lietuvių demokratų partija ragino plėtoti mokyklų tinklą, ūkyje – kooperaciją, siūlė nusavinti ir valstiečiams perduoti valstybinę ir privačią dvarų žemę, įvesti progresinius mokesčius.

Politikos srityje partija iš dalies konkuravo, kartais bendradarbiavo su Lietuvos demokratų partija. 1906 į Rusijos Valstybės dūmą išrinkti partijos atstovai L. Lopas, Juozas Sabalis. Sustiprėjus carizmo reakcijai, susilpnėjus partijos organizaciniams ryšiams, didėjant socialinei partijų įtakai varžantis dėl liaudies simpatijų, 1907 Tautiškosios lietuvių demokratų partijos veikla faktiškai nutrūko. Ji padėjo tautininkų politinės srovės pagrindus, jos darbus tęsė kitos visuomeninės ir politinės tautininkų organizacijos.

Pirmininkas J. Basanavičius, kiti lyderiai P. Vileišis, J. Kriaučiūnas, D. Malinauskas, P. Klimaitis.

1971

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką