Tautos atminties institutas

Tautõs atmintiẽs institùtas (Instytut Pamięci Narodowej), Lenkijos valstybinė mokslo tyrimo įstaiga. Įkurtas 1999 01 19.

Tikslai

Tiria 20 a. Lenkijos istoriją, ypač nacių Vokietijos okupacinio ir komunistinio režimų įvykdytus nusikaltimus prieš lenkų tautą ir kitus Lenkijos gyventojus.

Vadovai ir struktūra

Institutui vadovauja prezidentas, penkeriems metams renkamas Lenkijos Respublikos Seimo, kandidatūrą tvirtina Senatas, ir 9 asmenų kolegija (5 narius skiria Seimas, po 2 Senatas ir Lenkijos Respublikos Prezidentas). Institutą sudaro Liustracijos, Kovų ir kančių atminimo įamžinimo, Paieškos ir identifikacijos, Edukacijos, Istorinių tyrimų skyriai, Vyriausioji bausmių už nusikaltimus prieš lenkų tautą komisija ir archyvas. Be centrinio Varšuvoje, Institutas turi padalinius Balstogėje, Gdanske, Katowicuose, Krokuvoje, Liubline, Lodzėje, Poznanėje, Rzeszówe, Szczecine, Varšuvoje, Vroclave, Instituto delegatūros veikia Bydgoszcziuje, Gorzów Wielkopolski, Kielcuose, Koszaline, Olsztyne, Opolėje, Radome.

Tautos atminties instituto ženklas

Veikla

Institutas kaupia ir tiria nacių Vokietijos okupacijos ir komunistinio režimo laikotarpio Lenkijos valstybės saugumo ir teisėsaugos institucijų dokumentus, atskleidžia nacių Vokietijos ir komunistų prieš lenkų tautą ir Lenkijos kitų tautybių gyventojus įvykdytus nusikaltimus, ieško nepriklausomybės kovų, pasipriešinimo totalitariniam režimui, etninio valymo aukų veiklos, žūties, palaidojimo vietų, organizuoja jų tyrimus, atminimo įamžinimą. Šviečia visuomenę, organizuoja istorinius edukacinius užsiėmimus, projektus ir konkursus, parodas, paskaitas ir išvykas, kartu su Švietimo ministerija – seminarus mokytojams. Institutas rengia istorijos šaltinių ir kitos papildomos medžiagos Lenkijos istorijos temomis rinkinius mokykloms.

Leidiniai

Leidžia mokslinę literatūrą, istorijos šaltinių rinkinius, atsiminimus, t. p. žurnalus Biuletyn IPN (nuo 2001, su pertrauka), Pamięć i Sprawiedliwość (nuo 2002), Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 (nuo 2004), Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej (nuo 2008), Komunizm: system–ludzie–dokumentacja (nuo 2012), Czasypismo (nuo 2012), Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej (nuo 2016), Śląski Almanach Powstańczy (nuo 2018), Polish-Jewish Studies (nuo 2020) ir kitus.

Prezidentai

Prezidentai: Leonas Kieresas (2000–05), Januszas Kurtyka (2005–10), Franciszekas Gryciukas (2010–11), Łukaszas Kamińskis (2011–16), Jarosławas Szarekas (2016–21), Karolis Nawrockis (nuo 2021).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką