„Tautos mokykla“, „Tautos mokykla: pedagogikos ir tautos kultūros laikraštis“, dvisavaitinis pedagoginis žurnalas, 1933 01–1940 06 leistas Kaune. 1933–1936 leido V. Augustauskas, M. Krikščiūnas, J. Mikoliūnas ir L. Vaitiekūnas, nuo 1936 – Lietuvos mokytojų sąjunga. Svarstė Lietuvos švietimo, pedagogikos ir didaktikos, mokymo metodikos ir kitus klausimus, nagrinėjo mokytojų profesinio rengimo, tobulinimo, pedagogo asmenybės ugdymo, vaikų auklėjimo ir kitas problemas. Bendradarbiavo Vytautas Alantas, J. Ambraška, J. Balčikonis, L. Dambrauskas, L. Gira, Alfonsas Kalnius, A. Kasakaitis, M. Kviklys, V. Lazersonas, A. Liaugminas, Kazys Mockus, J. Murka, M. Račkauskas, I. Tamošaitis. Redaktoriai: Kazimieras Masiliūnas (1933–1934), Pijus Papečkys (1935–1939), Vytautas Vaclovas Tumėnas (1939–1940).

Tautos mokykla 1934 nr. 7 (© Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką