techniniai ekonominiai rodikliai

tèchniniai ekonòminiai rodkliai, įvairūs koeficientai ir kiti rodikliai, apibūdinantys ūkio šakų, įmonių, pavienių projektų materialinę techninę bazę ir kompleksinį išteklių naudojimą. Skiriami bendrieji (vienodi visoms įmonėms ir ūkio šakoms) ir specifiniai (šakiniai; naudojami tik tam tikrose ūkio šakose ir atspindi jų ypatumus) techniniai ekonominiai rodikliai. Bendrieji techniniai ekonominiai rodikliai yra, pavyzdžiui, gamybiniai pajėgumai ir jų panaudojimo mastas, darbo našumas, darbo aprūpinimo elektros energija, gamybos mechanizavimo, automatizavimo ir specializavimo koeficientai, produkcijos savikainos mažėjimas dėl gamybos techninio lygio kėlimo, specifiniai – sutartinio kuro sąnaudų vienai kilovatvalandei elektros energijos pagaminti koeficientas (energetikoje), gamtinių išteklių gavyba natūrine išraiška vienam darbuotojui (kasybos pramonėje), krovininių vagonų vidutinis našumas per parą (geležinkelių transporte) ir kita. Techniniai ekonominiai rodikliai padeda planuoti ir analizuoti gamybos organizavimą ir aprūpinimą technika, produkcijos kokybę, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, darbo išteklių naudojimą, palyginti įvairių įmonių veiklos efektyvumą, nustatyti darbo ir materialinių išteklių technines ekonomines normas ir normatyvus.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką