technokrãtija (gr. technē – amatas, menas + kratos – valdžia), visuomenės santvarka, kurioje valstybės valdymo svarbiausius sprendimus priima kvalifikuoti specialistai, technologai, mokslininkai, inžinieriai, ekspertai, gamybos organizatoriai, vadovai, turintys reikiamų žinių, kvalifikacijos ir įgūdžių. Būdinga mokslinių metodų taikymas sprendžiant socialines problemas. Technokratijos šalininkų teigimu, pinigų, ekonominių vertybių, politinių nuostatų ir dorinės kontrolės mechanizmų reikšmė socialiniam gyvenimui sumažėtų, jei sprendimų galia atitektų techniškai parengtam personalui, turinčiam pakankamai reikalingų išteklių ir valdymo priemonių. Technokratijos atstovai renkami ne demokratiniais rinkimais, bet pagal jų technines žinias ir lyderystės įgūdžius.

Technokratijai būdingas idėjas 18 a. pabaigoje–19 a. pradžioje skelbė C.‑H. de Saint-Simonas (Prancūzija). Jis teigė, kad tik pozityvus mokslas gali sukurti naujos industrinės tvarkos pagrindus, o taip atsitiktų, jei senosios valdančiosios klasės būtų pakeistos naujomis – mokslininkų, menininkų, inžinierių, gamintojų. Ekonominė pažanga galima tik tinkamai pritaikant mokslų, amatų ir menų žinias. 20 a. pradžioje A. Bogdanovas (Rusija) teigė, kad valdžia turi priklausyti biurokratinei inteligentijai. Technokratijos sąvoką 1919 pirmą kartą pavartojo W. H. Smythas (Jungtinės Amerikos Valstijos) veikale Technokratija – būdai ir priemonės pasiekti pramoninę demokratiją (Technocracy – Ways and Means to Gain Industrial Democracy) apibūdindamas valdymo formą, kai didžiausia reikšmė teikiama tarnautojams, mokslininkams ir inžinieriams. 20 a. 4 dešimtmetyje H. Scottas (Jungtinės Amerikos Valstijos) pradėjo technokratų judėjimą ir technokratija laikė valdymą, paremtą techniniu sprendimų priėmimu. Buvusios SSRS valdymas kartais vadinamas technokratiniu (ypač L. Brežnevo valdymo metais). Kinijos komunistų partijos lyderių daugumą sudaro profesionalūs inžinieriai. Technokratijos tam tikri bruožai gali būti būdingi daugeliui valstybių (pvz., kai ministrų kabinetas sudaromas iš savo srities ekspertų).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką