Teofilius Matulionis

Matuliónis Teofilius 1873 06 22Kudoriškis (Alantos vlsč., Ukmergės apskr.) 1962 08 20Šeduva (palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje, 2017 palaikai perkelti į Kaišiadorių katedros koplyčios altorių), katalikų arkivyskupas, kankinys. Palaimintasis (2017; minėjimas – birželio 14).

Studijos, pastoracinė veikla

1900 baigęs Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijos parapijose, nuo 1910 Švč. Jėzaus Širdies parapijos Sankt Peterburge klebonas; čia pastatydino bažnyčią. 1923 atsisakęs valdžiai atiduoti brangius bažnytinius reikmenis su vyskupu J. Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje sovietų valdžios nuteistas 3 metus kalėti. 1925 amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade. 1929 nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti Leningrado tikintiesiems. Už neva antisovietinę veiklą sovietų saugumo tardytas, 1930 nuteistas 10 metų kalėti griežtojo režimo Solovkų lageryje. 1933 grąžintas į Lietuvą, gyveno Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose. 1934–36 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Teofilius Matulionis (1933)

Nuo 1937 buvo benediktinių bažnyčios Kaune rektorius; čia įsteigė nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. 1940 paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu.

Kaišiadorių vyskupas

Nuo 1942 Kaišiadorių vyskupas. Gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo griežtas kunigų drausmės klausimais. 1946 sovietų okupacinės valdžios areštuotas, ne kartą tardytas, 1947 nuteistas 7 metus kalėti ypatingojo režimo kalėjime Vladimire. 1953 kaip sunkus ligonis apgyvendintas Zubovo Polianos (Mordovija) neįgaliųjų namuose.

1956 grįžo į Lietuvą, bet sovietų valdžia jam neleido valdyti vyskupijos. 1957 Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauninką kunigą V. Sladkevičių. 1958 T. Matulionis sovietų valdžios ištremtas į Šeduvą, iš čia slapta nuo sovietų valdžios rūpinosi savo vyskupijos reikalais. 1962 Apaštalų Sostas suteikė arkivyskupo titulą. T. Matulionis mirė po bute sovietų saugumo atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos.

Teofilius Matulionis tremtinio rūbais (1933)

Apdovanojimai

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius (2003), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2006).

Atminimo įamžinimas

Apie T. Matulionį sukurtas dokumentinis filmas Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą (1999, režisierius D. Ramanauskas). Kaišiadorių miesto aikštėje 1999 pastatytas paminklas (skulptorius V. Žuklys). 2017 Kaišiadorių katedroje įrengta Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčia, jos altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo T. Matulionio palaikais ir kanoninis paveikslas.

Paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui Kaišiadorių miesto aikštėje (pastatytas 1999, skulptorius V. Žuklys)

L: Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose/ parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius Vilnius 22017; P. Gaida Nemarus mirtingasis Roma 1981; S. Kiškis Arkivyskupas Teofilius Matulionis Kaišiadorys 1996; V. Spengla Atlikę pareigą: Vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose Vilnius 1997; Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme / Fontes historiae Lituaniae vol. 5 Vilnius 2000; Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ištvermingas tikėjimo liudytojas (sud. A. Jurevičius, A. Streikus Vilnius 2017; A. Jurevičius Susipažinkime – esu Teofilius 22017; P. Gaida Erzbischof Teofilius Matulionis, Hirte, Gefangener, Märtyrer München 1986, Bispo, Prisionero e Mártir do comunismo São Paulo 1991.

2245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką