Teofrãstas (Theophrastos) apie 371 pr. Kr.Eresas (Lesbo s.) apie 287 pr. Kr.Atėnai, senovės graikų filosofas, mokslininkas. Peripatetikas.

Gyvenimo faktai

Iš pradžių buvo Platono, po jo mirties – Aristotelio mokinys. Arkesilajaus mokytojas.

Apie 323–apie 287 pr. Kr. Atėnuose vadovavo Aristotelio įkurtai aukštajai mokyklai Likėjui.

Filosofijos bruožai

Plėtojo ir tikslino Aristotelio idėjas. Tyrė logiką, metafiziką, etiką, gramatiką, istoriją, fiziką, biologiją ir kitus mokslus. Dauguma kūrinių neišliko.

Idėjos

Teigė, kad erdvė substancialiai neegzistuoja, laikas atsiranda iš judėjimo. Neigė, kad ugnis yra viena iš keturių pagrindinių gamtos stichijų – ji nesavarankiška, turi vartoti kitus kūnus.

Veikalai

Išlikusiuose botanikos veikaluose Augalų tyrimai, Apie augalų pradus sistemino, aprašė augaliją, sėklų dygimą, nustatė dirvos, klimato svarbą augalams; veikalai turėjo daug įtakos vidurinių amžių mokslininkams ir botanikos raidai. Traktate Apie akmenis aprašė, sistemino akmenis ir kitas mineralines medžiagas. Veikale Charakteriai išskyrė asmenybės 30 psichologinių tipų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką