„Terra“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių leidykla, 1951–65 veikusi Čikagoje. Viena didžiausių lietuvių išeivių leidyklų. Įsteigė V. Saulius, 1952–65 savininkas buvo V. Civinskas. Leido daugiausia grožinę literatūrą: K. Binkio, K. Borutos, V. Mykolaičio-Putino, I. Simonaitytės, B. Sruogos, Vydūno knygų pakartotinius leidimus, J. Aisčio, B. Brazdžionio, M. Katiliškio, Liūnės Sutemos, A. Nykos-Niliūno, J. Savickio, A. Škėmos ir kitų išeivijos rašytojų kūrinių, N. Gogolio, P. F. Lagerkvisto, P. Mérimée, G. de Maupassant’o, L. Pirandello ir kitų autorių kūrinių vertimų. Išleido 70 knygų, iš viso apie 100 000 egzempliorių tiražu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką