Tėvas Stanislovas

Tėvas Stanislovas

Tvas Stanslovas, Dobrovólskis Algirdas Mykolas 1918 09 29Radviliškis 2005 06 23 Kaunas (palaidotas Paberžėje), Lietuvos katalikų kunigas, pamokslininkas, Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis. Kapucinas (1936, nuo 1940 vienuolinis vardas Stanislovas).

Išsilavinimas, pastoracinė ir visuomeninė veikla

1944 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Per II pasaulinį karą gelbėjo žydus. Iki 1947 kunigavo Plungėje. Perkeltas į kapucinų vienuolyną ir parapiją Petrašiūnuose (Kaunas), Lietuvos bažnyčiose pradėjo sakyti pamokslus, kuriuose ragino tikinčiuosius nepasiduoti sovietų valdžios įtakai, nebendradarbiauti su MGB, remti antisovietinį pasipriešinimą. 1948 jam uždrausta pamokslauti Kauno arkivyskupijoje; apkaltintas antisovietine propaganda, suimtas. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų griežto režimo lagerio (kalėjo Intoje). 1956 08 paleistas, grįžo į Lietuvą. 1957 03 vėl suimtas, kalintas Vorkutlage. 1957 08 paleistas. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Joniškio, Ukmergės, Raseinių dekanatų bažnyčiose. Buvo sekamas sovietų saugumo, darytos kratos (konfiskuoti pamokslų konspektai, R. M. Rilke’s eilėraščių vertimai), uždrausta dėvėti kapucinų drabužius, 1960–61 – aukoti Mišias, sakyti pamokslus. 1966 perkeltas į Paberžę (Kėdainių rj. savivaldybė).

Tėvo Stanislovo špitolės Paberžėje interjeras

Greta sielovadinio darbo rinko bažnytinio meno ir etnologinę medžiagą. Laikė ir platino draudžiamą literatūrą (Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, Aušrą, pogrindinius leidinius iš Rusijos ir kitur), pas Tėvą Stanislovą lankėsi daug žmonių, ypač jaunimo, disidentų iš SSRS, A. Menis. 1976 tardytas KGB būstinėje Vilniuje. Su Kauno arkivyskupijos kunigais 1978 pasirašė pareiškimą dėl naujos LSSR konstitucijos straipsnių apie tikinčiųjų teises, 1983 – pareiškimą, reikalaujantį nutraukti kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus kalinimą. 1990 atkūrė kapucinų namus Dotnuvoje, paskirtas kapucinų gvardijonu, pradėjo vienuolyno restauravimą. 1992–94 spausdino pamokslus laikraštyje Diena. Nuo 2002 bažnyčios Paberžėje administratorius.

Tėvo Stanislovo špitolė Paberžėje

Apdovanojimai

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1996), Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius (1999).

Atminimo įamžinimas

Išleistos Tėvo Stanislovo pamokslų knygos Tėvo Stanislovo pamokslai (1994), Apie meilę ir tarnystę (1997 32003), 24 prædikener = 24 pamokslai (danų ir lietuvių kalbomis, 2015), apmąstymų knyga Atsidūsėjimai (sudarė L. Bukauskas, 22003).

Apie Tėvą Stanislovą sukurti dokumentiniai filmai: Atverti duris ateinančiam (1989, režisierius A. Stonys), Tėvas Stanislovas: stotis tyloje (1998, režisieriai A. Juozaitis, A. Bugvilionienė).

L: A. Juozaitis Tėvas Stanislovas Vilnius 1995; V. Morkūnienė Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje Vilnius 2006 22018; B. Tiknevičiūtė Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas 2007 62017; V. Šereikienė Tėvo Stanislovo saulė Vilnius 2016 22017, Tėvo Stanislovo ženklai Vilnius 2019; Tėvo Stanislovo žodis / sudarė V. Tamošauskas Vilnius 2020.

2605

-Stanislovas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką