tėvỹstės atóstogos, tikslinių atostogų rūšis, suteikiama darbuotojui, kuris yra gimusio (daugelyje šalių ir įvaikinto) vaiko tėvas, jam pateikus vaiko gimimą (ar įvaikinimą) liudijantį dokumentą.

Ypatumai Europos šalyse, direktyva

Daugelyje valstybių po vaiko gimimo tėvystės atostogos suteikiamos tėvui, kad jis padėtų gimusio vaiko motinai. Atostogos dažniausiai būna trumpos (nuo 2 iki 25–30 darbo ar kalendorinių dienų), paprastai suteikiamos iškart arba praėjus trumpam laikotarpiui po vaiko gimimo. Tėvystės atostogos dažniausiai apmokamos pagal iki tol gautą darbo užmokestį.

Atskirai nuo vaiko priežiūros atostogų tėvystės atostogos suteikiamos daugelyje valstybių, pvz., Airijoje (trunka 2 savaites, turi būti paimtos iškart, nepertraukiamai, jomis galima pasinaudoti per pirmas 26 savaites po vaiko gimimo ar įvaikinimo), Belgijoje (trunka 10 darbo dienų, suteikiamos per pirmus 4 mėn. po vaiko gimimo), Čekijoje (trunka 7 kalendorines dienas, suteikiamos iškart, nepertraukiamai, jomis galima pasinaudoti iki vaikui sueis 6 savaitės), Estijoje (trunka 10 darbo dienų, gali būti paimamos dalimis per 2 mėn. iki numatomos vaiko gimimo ir per 2 mėn. nuo vaiko gimimo dienos), Latvijoje (trunka 10 kalendorinių dienų, suteikiamos iškart po vaiko gimimo, bet ne vėliau kaip per 2 mėn.), Lenkijoje (gali trukti iki 14 kalendorinių dienų, neprivaloma išnaudoti vienu metu, bet viena dalis negali būti trumpesnė nei 7 dienos, jomis galima pasinaudoti iki vaikui sukaks 24 mėnesiai).

Kai kuriose valstybėse tėvystės atostogos atskirai nesuteikiamos (pvz., su kai kuriomis išimtimis Austrijoje, Kroatijoje, Vokietijoje) arba sudaro vaiko priežiūros atostogų, kurias gali imti tik tėvas, dalį (pvz., Islandijoje kiekvienam iš biologinių tėvų ar įtėvių yra nustatyta 3 mėn. asmeninių neperleidžiamų mokamų vaiko priežiūros atostogų kvota), arba tėvas gali paimti kitokias atostogas pagal kitų teisės aktų nuostatas (pvz., Liuksemburge darbdaviai turi išleisti atostogų dėl ypatingų aplinkybių; tai suteikia tik tėvui ar įtėviui teisę į 10 darbo dienų atostogas gimus vaikui ar įvaikinus).

2019 06 20 buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria siekiama dirbančioms moterims ir vyrams sudaryti galimybes vienodai dalytis vaikų ir giminaičių priežiūros pareigomis bei suteikti didesnes galimybes rinktis darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo formas. Pagal šią direktyvą Europos Sąjungos valstybės narės turi užtikrinti ne mažesnės kaip 10 darbo dienų trukmės tėvystės atostogas apytikriai vaiko gimimo metu arba po gimimo.

2271

Tėvystės atostogos Lietuvoje

Lietuvoje Darbo kodeksu (2016, įsigaliojo 2017) nustatyta, kad tėvystės atostogos trunka 30 kalendorinių dienų, jos suteikiamos nepertraukiamai bet kuriuo metu per 3 mėn. nuo vaiko gimimo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko ar vaikų gimimo, iki vaikui ar vaikams sukanka 6 mėnesiai). Pateikdamas prašymą darbuotojas nurodo atostogų pradžios ir pabaigos datą arba atostogų trukmę. Darbuotojas laisvas pasirinkti, kokios apimties ir kada jis naudosis šiomis atostogomis ir ar apskritai jomis naudosis.

Už atostogų laiką mokama tėvystės išmoka, jei darbuotojas iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. socialinio draudimo stažą.

Darbdavys privalo suteikti tėvystės atostogas, jų metu išlaikyti darbo vietą ir užtikrinti, kad darbuotojas nepatirtų neigiamų pasekmių dėl naudojimosi šiomis atostogomis.

3214

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką