Skocpol Theda (Teda Skòkpol, Skòčpol) 1947 05 04Detroitas, Jungtinių Amerikos Valstijų sociologė ir politologė. Istorinės sociologijos atstovė. Dr. (1975). Amerikos menų ir mokslų akademijos narė (1994).

Išsilavinimas ir veikla

1969 baigė Mičigano, 1972 – Harvardo universitetą. 1975–81 dėstė Harvardo, 1981–86 – Čikagos universitete. Nuo 1986 vėl dėsto Harvardo universitete; Amerikos politinių tyrimų centro direktorė (2000–06). Socialinių mokslų istorijos asociacijos prezidentė (1996). Amerikos politinių mokslų asociacijos prezidentė (2001–03).

Tyrimų sritys ir idėjos

Įtakingame veikale Valstybės ir socialinės revoliucijos (States and Social Revolutions 1979), lygindama Prancūzijos, Rusijos ir Kinijos revoliucijas, nagrinėjo socialinių revoliucijų priežastis. Socialinę revoliuciją suprato kaip esminius ir staigius struktūrinius valdžios ir klasių pokyčius. Anot jos, socialinės revoliucijos kyla, kai šalies administracinių ir karinių institucijų krizė (atsirandanti daugiausia dėl nesugebėjimo išspręsti iškilusias tarptautines ir vidaus problemas) sutampa su masiniais valstiečių sukilimais (valstiečiai yra revoliucingiausia klasė). Po revoliucijos valstybė sustiprėja tiek viduje, tiek tarptautiniu mastu, tampa labiau centralizuota. Revoliucija yra netgi būtina valstybės, kuri negali išsilaikyti konkurencinėje kovoje prieš kitas šalis, modernizavimui. Ideologijų ir asmenybių įtaka revoliucijoms, T. Skocpol nuomone, nėra pagrindinė. Kritikavo B. Mooreʼo ir I. Wallersteino istorinių permainų koncepcijas dėl nepakankamo dėmesio valstybės institucijų reikšmei skyrimo.

Theda Skocpol

Kiti veikalai

Parašė veikalus: Ginant kareivius ir motinas (Protecting Soldiers and Mothers 1992), Socialinės revoliucijos šiuolaikiniame pasaulyje (Social Revolutions in the Modern World 1994), Socialinė politika Jungtinėse Valstijose (Social Policy in the United States 1995), Valstybė ir partija per Naująjį kursą (State and Party in Americaʼs New Deal, su Kennethu Finegoldu, 1995), Bumerangas: Sveikatos reforma ir posūkis prieš vyriausybę (Boomerang: Health Reform and the Turn Against Government 1997), Trūkstamas vidurys: Dirbančios šeimos ir Amerikos socialinės politikos ateitis (The Missing Middle: Working Families and the Future of American Social Policy 2000), Sumažinta demokratija (Diminished Democracy 2003), Kokia galinga jėga mes galime būti (What a Mighty Power We Can Be, su kitais, 2006), Arbatėlės judėjimas ir respublikoniško konservatizmo perkūrimas (The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism, su Vanessa Williamson, 2012).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką