von Sass Theodor (Teodoras fon Zãsas) 1881 08 18Komalmen (Heilsbergo apskr., Rytų Prūsija; dabar Komaluży, Varmės Lidzbarko apskr.) 1958 08 09Wismar, Klaipėdos krašto nacių veikėjas. Klaipėdos evangelikų liuteronų kunigas. Baronas. Baigė teologijos mokslus. Po I pasaulinio karo apsigyveno Klaipėdoje, gavo Lietuvos Respublikos pilietybę. Nuo 1929 priklausė Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijai (NSDAP), vadovavo slaptam NSDAP Klaipėdos skyriui. 1933 04 rinkimuose į Klaipėdos krašto seimelį (Seimelis) T. von Sasso sudaryto bloko (7 sąrašo) 18 kandidatų pateko į seimelį ir sudarė daugumos frakciją, jos pirmininku tapo T. von Sassas. 1933 06 01 Klaipėdoje įsteigė Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjungą (vokiškai Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets; Krikščionių socialistų darbininkų sąjunga) ir jai vadovavo; nacių judėjimas apėmė visą kraštą. Dėl šio judėjimo Klaipėdos karašte vado posto T. von Sassas varžėsi su NSDAP (ir paties fiurerio A. Hitlerio) iškeltu nauju vadu E. Neumannu, kuris įkūrė nacių kitą partiją – Klaipėdos krašto socialistinę tautos sąjungą (vokiškai Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets; Socialistinė tautos sąjunga). Už nepaklusnumą T. von Sassas neteko NSDAP paramos, buvo atleistas iš kunigo pareigų. 1934 02 15 Lietuvos Respublikos saugumo suimtas. 1935 03 26 Kariuomenės teisme Kaune, per Klaipėdos krašto nacistinių partijų ir karinių formuočių vadų teismą (Neumanno‑Sasso byla) T. von Sassas (ir jo pavaduotojas H. Roppas) už ginkluoto sukilimo bei teroro aktų krašte organizavimą, siekiant atplėšti jį nuo Lietuvos valstybės, buvo nuteistas 8 m. kalėti konfiskuojant turtą. T. von Sassas (kaip ir kiti Klaipėdos krašto nacių partijų bei smogikų vadai) kalinti Bajorų kalėjime (prie Kretingalės). Nacių Vokietijai reikalaujant 1937 05 jis (ir dar 35 žm.), Lietuvos Respublikos Prezidentui A. Smetonai suteikus malonę, buvo paleistas į laisvę. 1944 pasitraukė į Vokietiją.

L: P. Žostautaitė Klaipėdos kraštas 1923–1939 Vilnius 1992.

415

1004

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką