Müntzer Thomas (Tomas Miùnceris), Münzer 1488 ar 1489Stolberg (Saksonija-Anhaltas) 1525 05 27prie Mühlhauseno, vokiečių reformacijos radikaliojo sparno lyderis, Vokietijos valstiečių karo (1524–26) vienas vadų. Leipcige (nuo 1506) ir Frankfurte prie Oderio (iki 1516) studijavo teologiją. 1514 įšventintas kunigu. 1519 Leipcige teologinėse diskusijose susipažino su M. Liuteriu ir tapo reformacijos šalininku. 1520 M. Liuteris jį paskyrė pamokslininku Zwickau. Čia T. Müntzeris perėmė N. Storcho ir kitų mokymą (skeptišką požiūrį į organizuotą religiją, vaikų krikšto atmetimą, apie asmenines pranašystes bei tiesioginį Šventosios Dvasios vedimą, tūkstantmetės karalystės priartėjimo sampratą), vadovavosi vidurinių amžių mistikais, laikėsi spiritualistinės teologijos, pabrėžė vidinį nušvitimą, tikinčiųjų asmeninę kryžiaus ir gyvojo Kristaus patirtį. Dėl nesutarimų su M. Liuteriu ir jo sekėjais 1521 ištremtas iš Zwickau. Trumpai apsistojęs Prahoje susipažino ir suartėjo su taboritais. Prahos manifeste (1521) išdėstė savo pažiūras į religiją ir pasaulio pertvarkymą. Būdamas pamokslininku Allstedte (Tiuringija) 1523 sukūrė pirmąją vokiečių liturgiją. Už bandymą į savo pusę patraukti Saksonijos kunigaikštį M. Liuterio pastangomis ištremtas iš Allstedto, vėliau ir iš Mühlhauseno; 1524 čia sugrįžo. Jo mokymas vis labiau krypo į radikalųjį dualizmą: remdamasis ST Danieliaus ir NT Apreiškimo Jonui knygomis save ėmė laikyti pasaulio pabaigos pranašu, teigė kad visos pasaulio valdžios esančios velnio karalystė, kuri būsianti sunaikinta netrukus kilsiančiame teisiųjų kare prieš bedievius bei tironus. Palenkė į savo pusę Mühlhauseno miestiečius. Neturtinguosius, visų pirma valstiečius, laikė išrinktaisiais. 1524 tapo vienu Tiuringijos valstiečių sukilimo vadų. Dėl T. Müntzerio veiklos valstiečių judėjimas čia skyrėsi nuo tokių judėjimų kitose Pietų Vokietijos vietose savo teokratiniu pobūdžiu (buvo labiau panašus į čekų taboritų karus). 1525 prie Frankenhauseno sukilėliams pralaimėjus mūšį T. Müntzeris buvo nubaustas mirties bausme.

473

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką