Thomas Samuel Kuhn

Kuhn Thomas Samuel (Tomas Samjuelis Kùnas) 1922 07 18Cincinnati 1996 06 17Kembridžas (Masačusetso valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų mokslo filosofas ir istorikas. Dr. (1949).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1946 Harvardo universitete baigė fiziką. 1948–56 dėstė Harvardo, 1956–64 Kalifornijos universitete Berkeley, 1964–79 Princetono universitete, 1979–91 Masačusetso technologijos institute; profesorius (1961).

Mokslo raida

Tyrinėjo Saulės sistemos heliocentrinės teorijos raidą Renesanso epochoje. Mokslo istorijoje teigė, kad mokslo tyrimus ir mąstymą apibrėžia paradigmos – konceptualios pasaulėžiūros, kurias sudaro formalios teorijos, klasikiniai eksperimentai ir patikimi metodai. Mokslininkai dažniausiai priima vyraujančią paradigmą ir siekia išplėsti jos ribas peržiūrėdami teorijas, aiškindami tyrimų duomenis, tikslindami matavimo standartus ir stebimų reiškinių aprašymus. Šių procesų rezultatas – neišsprendžiamos teorinės problemos ar eksperimentinės anomalijos, parodančios paradigmų neadekvatumą ar prieštaringumą. Tokių keblumų sankaupa sukelia krizę, kurios vienintelis sprendimas – intelektinė revoliucija, pakeičianti seną mokslo paradigmą nauja. Paradigmų pasikeitimo pavyzdžiai – Klaudijo Ptolemajo kosmologijos pakeitimas M. Koperniko heliocentrizmu, I. Newtono mechanikos pakeitimas kvantine fizika ir bendrąja reliatyvumo teorija.

Mokslo pažangos samprata

T. S. Kuhnas kvestionavo mokslo pažangos, kaip laipsniško, pagrįsto racionaliai parinktais eksperimentais, žinių kaupimo proceso tradicinę sampratą. Teigė, kad paradigmos lemia, kokius eksperimentus mokslininkai parenka ir atlieka, kokius klausimus kelia ir kokias problemas laiko svarbiomis. Keičiantis paradigmoms pasikeičia ir fundamentalių mokslinius tyrimus grindžiančių sąvokų turinys, atrandami nauji duomenų kaupimo standartai, naujos mokslinių tyrimų technikos ir teorinės bei eksperimentinės plėtros kryptys, kurios visiškai nesuderinamos ar net nelygintinos su senomis.

Įtaka

T. S. Kuhno veikalai radikaliai pakeitė mokslo filosofiją ir istoriją; paradigmų pasikeitimo samprata imta taikyti ir politikos moksluose, ekonomikoje, sociologijoje, verslo vadyboje.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Koperniko revoliucija (The Copernican Revolution 1957), Mokslo revoliucijų struktūra (The Structure of Scientific Revolutions 1962, lietuvių kalba 2003).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką