Tiberiados ežeras

Tiberiãdos ẽžeras (arab. Buhayrat Tabarīyā, hebr. Yam Kinneret), yra Izraelio šiaurėje, Sirijos pasienyje. Plotas 165 km2; didžiausias gėlo vandens ežeras Izraelyje. Ilgis (iš šiaurės į pietus) 21 km, plotis 5–12 kilometrų. Didžiausias gylis 43 metrai. Paviršiaus altitudė – 212 m žemiau jūros lygio (žemiausiai esantis gėlo vandens ežeras pasaulyje; paviršius žemėja apie 80 cm per 10 m.). Tiberiados ežeras tektoninės kilmės, susidaręs al Ghoro tektoninėje įduboje. Kranto linija (ilgis 53 km) tiesi, vakariniai ir rytiniai krantai statūs. Per Tiberiados ežerą teka Jordanas. Tiberiados ežero vanduo naudojamas laukams drėkinti. Laivuojamas. Žvejyba. Pakrančių didžiausias miestas ir turizmo svarbiausas centras – Tiberiada.

Senajame Testamente dėl formos Tiberiados ežeras vadinamas Kinereto jūra (hebr. kinor – smuikas, lyra; Joz 13, 27; 12, 3), dėl dydžio – Genezaro vandenimis (1 Mak 11, 67), rabinistinėje ir žydų istorijos literatūroje – Tiberiados jūra, Genezareto ežeru. Naujajame Testamante minimas kaip Galilėjos jūra (Mt 4, 18; 17, 27), Genezareto ežeras, arba kaip Tiberiados ežeras (Lk 5,1), arba vadinamas jūra (Jn 21,1; 6,1). Senajame Testamente minima, kad Tiberiados ežeras žymėjo Rubeno ir Gado valdų ribas (Įst 3, 17), rytinės pakrantės priklausė amoritų karaliui Sihonui, vakarinės – Naftaliui (čia jis pastatė Hamato, Rakato ir Kinereto miestus), Tiberiados ežero rytinių pakrančių didžioji dalis priklausė Manasui ir Gadui (Joz 12, 3; 13, 27; 19, 32). Tiberiados ežeras yra šalia senovinio Via Maris kelio, jungusio Egiptą su šiaurės imperijomis.

Tiberiados ežeras

Persų ir helenistiniu laikotarpiu šalia jo buvo karališkosios valdos. Hasmonėjų valdymo laikotarpiu visos pakrantės priklausė žydams. Erodo sūnus prie Tiberiados ežero įkūrė Tiberiją ir Betsaidą. Graikai ir romėnai įkūrė Gadarą ir Susitą. Erodo Antipos valdymo laikotarpiu Tiberiados ežeras buvo Jėzaus veiklos vieta. Jėzus prie Tiberiados ežero išsirinko apaštalus žveją Simoną ir jo brolį Andriejų, brolius Joną ir Jokūbą (Mk 1, 14–20; Mt 4, 18–22; Lk 5, 1–11). Netoli Tiberiados ežero Jėzus pasakė vieną reikšmingiausių pamokslų, vadinamą Kalno pamokslu (Mt 5–7). Per Tiberiados ežerą Jėzus ėjo vandeniu (Mt 14, 22–33), nutildė audrą (Mt 8, 23–27; Mk 4, 35–41), padaugino žuvis ir duoną (Mt 14, 13–21). Veiklos pagrindine vieta Jėzus buvo pasirinkęs Kafarnaumą, esantį Tiberiados ežero šiaurinėje pakrantėje, bet dėl menko žmonių tikėjimo šį miestą prakeikė (Mt 11, 23). Bizantijos laikotarpiu aplink Tiberiados ežerą pastatyta daug bažnyčių. Archeologinių kasinėjimų metu prie Tiberiados ežero rasta neandertaliečių stovyklaviečių. 3200 prieš Kristų–5 a. prieš Kristų buvo Kirirbet Kerako gyvenvietė.

Genezareto ežeras; Kinereto jūra; Genezaro vandenis; Tiberiados jūra; Galilėjos jūra

2182

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką