„Tiesa“, visuomeninis politinis laikraštis, 1917 ėjęs Petrograde, 1918 ir 1942–44 Maskvoje, 1919–20 Raseiniuose, 1921–22 Karaliaučiuje ir Bellshillyje (Škotija), 1924–26 Smolenske, 1926–41 Kaune (su pertraukomis; 1926–40 – pogrindyje), 1944–94 Vilniuje. 1944–90 LSSR oficialusis ir pagrindinis dienraštis lietuvių kalba. Nuo 1994 vietoj Tiesos leistas laikraštis Diena.

Leidėjai

Leido Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) Petrogrado organizacijos lietuvių sekcija (1917), Rusijos komunistų partijos (bolševikų) lietuvių sekcijos (1918), Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija (1919–20), Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas (1921–90; nuo 1944 su LSSR kitomis institucijomis), Lietuvos demokratinė darbo partija (1990–92), bendrovė Tiesa (1992–94).

Redaktoriai

Redaktoriai: V. Požela (1917), Z. Angarietis (1917–18, 1924–26), V. Kapsukas (1918–19), K. Požela (1919–22, 1926), A. Sniečkus (1927–29, 1936–39), I. Gaška (1930), A. Lifšicas (1934), I. Meskupas (1934–35), J. Garelis (1935–36), A. Petrauskas (1940), V. Niunka (1940, 1943–44), G. Zimanas (1940–42, 1945–70), J. Šimkus (1942), R. Šarmaitis (1944–45), A. Laurinčiukas (1971–88), M. Barysas (1988–90), D. Šniukas (1990–94).

Tiražas

Tiražas 310 000 egzempliorių (1987), 50 000 egzempliorių (1994).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką