tiesioginiai mokesčiai

tiesióginiai mókesčiai, mokesčiai, kurie imami tiesiogiai nuo jų mokėtojo pajamų ar turto.

Tiesioginių mokesčių mokėjimas

Tiesioginių mokesčių juridinis ir faktinis mokėtojas sutampa, kitaip nei netiesioginių mokesčių, kurių naštą asmuo, sumokantis juos į biudžetą, perkelia kitiems asmenims (pvz., prekių pardavėjas – jų vartotojams). Tiesioginiai mokesčiai mokami kaip tam tikra dalis ar konkreti suma nuo fizinio ar juridinio asmens gautų pajamų (fizinių asmenų pajamų mokestis, bendrovių pelno mokestis, turto paveldėjimo ir dovanojimo, kapitalo prieaugio mokesčiai ir kiti) ar nuo jo turimo turto (pvz., žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis).

Realiniai ir asmeniniai tiesioginiai mokesčiai

Pagal objektą tiesioginiai mokesčiai dar skirstomi į realinius ir asmeninius. Realiniais tiesioginiais mokesčiais apmokestinamas tam tikros rūšies turtas (pvz., žemė, kitas nekilnojamasis turtas, verslas, vertybiniai popieriai) pagal vidutines jo teikiamas pajamas, neatsižvelgiant į tai, kiek jų gavo konkretus mokesčių mokėtojas. Asmeniniai tiesioginiai mokesčiai (pajamų, pelno, paveldėjimo ir dovanojimo, kapitalo prieaugio ir kiti) imami nuo fizinių ir juridinių asmenų faktiškai gautų pajamų ir turimo turto vertės, apskaičiuojant apmokestinamajį objektą kiekvienam mokesčių mokėtojui individualiai, kartais t. p. atsižvelgiant į jo finansinę būklę, šeimos dydį ar kitas papildomas aplinkybes.

Lietuvoje

Lietuvoje tiesioginiai mokesčiai žinomi nuo 14 a. (iki 16 a. dauguma jų buvo mokami natūra, vėliau natūrinius tiesioginius mokesčius ėmė keisti piniginiai). Rusijos imperijos valdymo metais pagrindiniai tiesioginiai mokesčiai buvo pagalvė, nekilnojamojo turto miestuose, verslo, piniginio kapitalo pajamų mokesčiai, Lietuvos nepriklausomybės metais (1918–40) – žemės, kapitalo pelno, nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo arba pripažinimo, draudimo (apdraudžiamo turto), darbo pajamų mokesčiai.

21 a. tiesioginių mokesčių sistemą sudaro gyventojų pajamų mokestis, pelno, nekilnojamojo turto, žemės, paveldimo turto, naftos ir dujų išteklių mokesčiai, t. p. mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

2295

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką