Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas (iš kairės: J. Kauneckas, J. Zdebskis, A. Svarinskas, S. Tamkevičius, V. Vėlavičius)

Tkinčiųjų téisėms gnti katalkų komitètas, Katalkų komitètas tkinčiųjų téisėms gnti, organizacija, kovojusi prieš tikinčiųjų diskriminavimą Lietuvoje. Įkurta 1978 11 13 kaip vieša organizacija, 1984–86 veikė pogrindyje. Skelbė tikinčiųjų persekiojimo faktus, siekė, kad sovietų įstatymai dėl tikinčiųjų padėties atitiktų SSRS tarptinius įsipareigojimus. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjai ir nariai buvo kunigai S. Tamkevičius, A. Svarinskas, J. Zdebskis, V. Vėlavičius ir J. Kauneckas. Nuo 1980 komiteto veikloje dalyvavo ir kunigai L. Kalinauskas, A. Keina, V. Stakėnas, K. Žilys bei pasaulietis V. Skuodis.

Iki 1983 pabaigos išplatino 52 dokumentus, adresuotus įvairioms sovietų įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms. Nariai spausdino Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką ir perduodavo į užsienį. 1983 suėmus S. Tamkevičių ir A. Svarinską, o kitus jo narius ėmus persekioti, 1984 susikūrė pogrindinis Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, kuriam priklausė kunigai A. Gražulis, G. Dovydaitis, P. Dumbliauskas, J. Zdebskis ir J. A. Boruta. 1984–86 buvo paskelbti 7 Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto dokumentai, pasirašyti slapyvardžiais.

3055

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką