Tilžės lietuvių giedotojų draugija

Tilžės lietuvių giedotojų draugijos choras su vadovu Vydūnu (20 a. 3 dešimtmetis)

Tižės lietùvių giedótojų draugijà, Giedótojų draugijà, kultūrinė organizacija, veikusi 1895–1935 Tilžėje. Įkūrė ir vadovavo Vydūnas. Turėjo chorą (40–60 dainininkų), vaidintojų būrelį. Per metus surengdavo po keletą koncertų, kai kuriuos su paskaitomis ir vaidinimais (įvyko apie 200 vakarų). Iš pradžių repertuarą sudarė Vydūno, vėliau ir Č. Sasnausko, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, S. Šimkaus sukurtos ar harmonizuotos dainos, evangelinės giesmės. Per draugijos šventes grodavo Tilžės ir kitų vietovių kariniai orkestrai, instrumentiniai ansambliai, dainuodavo solistai (pritarta fortepijonu arba smuiku). Nuo 1899 draugija rengė vaidinimus (statė daugiausia Vydūno pjeses). 1898–99 Tilžės lietuvių giedotojų draugija dalyvavo Birutės draugijos šventėse. Vakarus rengdavo ant Rambyno kalno, Klaipėdoje, Rusnėje, Šilutėje, Lauksargiuose, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose. Per I pasaulinį karą neveikė, po jo vokiečių valdžios buvo persekiojama. Uždraudus lietuvių organizacijas 1935 02 02 draugija veiklą sustabdė.

Tilžės lietuvių giedotojų draugijos choras Joninių šventėje 1925 06 21; diriguoja Vydūnas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką