Tilžės lietuvių klubas

Tižės lietùvių klùbas, Mažosios Lietuvos savišvietos organizacija. Veikė (su pertraukomis) 1894–1922. Jai priklausė Tilžės ir apylinkių lietuviai (lietuvininkai). Pasaulietinę organizacijos veiklą (1894 atidaryta lietuviška skaitykla, imta mokyti dainuoti, skaityti pranešimus, gryninti lietuvių kalbą) varžė surinkimininkų nuostatos, ir 1895–1913 04 ji neveikė.

1913 atsikūręs klubas vienijo išsimokslinusius lietuvininkus, tapo viena veikliausių Mažosios Lietuvos lietuvių organizacijų (aktyviausiai veikė 1913–14 ir 1919–21). 1913 turėjo 150, 1914 – 120, 1920 – 20 narių, biblioteką (~400 knygų) su skaitykla, prenumeravo 17 laikraščių. Kas savaitę vykusiose viešbučio Deutsches Haus salėje sueigose buvo skaitomi pranešimai Lietuvos istorijos, lietuvių tautinio judėjimo, kultūros, švietimo klausimais, dainuojama. Surengta ekskursijų, K. Donelaičio, V. Kalvaičio minėjimų. 1919–21 klubas aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniame ir visuomeniniame gyvenime. 1920 jo iniciatyva buvo įsteigta Tilžės lietuvių jaunimo draugija Nemunas.

Tilžės lietuvių klubo vadovai: J. Arnašius, M. Gudaitis, E. Jagomastas, J. Stikliorius, J. Vanagaitis ir K. Voska. Klubas 1922 nustojo veikti dėl Vokietijos valdžios persekiojimo.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką