Williamson Timothy (Timotis Vljamsonas) 1955 08 06Uppsala (Švedija), anglų filosofas. Analitinės filosofijos atstovas. Dr. (1980). Britų akademijos (1997), Edinburgo karališkosios draugijos (1997) ir Amerikos menų ir mokslų akademijos (2007) narys. 1976 baigė Oksfordo universitetą. 1980–88 dėstė Dublino, 1988–94 – Oksfordo, 1995–2000 – Edinburgho universitete. Nuo 2000 dėsto Oksfordo universitete.

Tyrinėjimų sritys ir idėjos

Tyrinėja logikos, metafizikos, epistemologijos, kalbos filosofijos klausimus. Kalbos filosofijoje svarsto neapibrėžtumo (angl. vagueness) sampratą ir jos svarbą logikai. Anot T. Williamsono, neapibrėžtumas kyla ne dėl netikslių predikatų (tokių kaip plonas, plikas) semantinių savybių (teiginiai su neapibrėžtais predikatais esą turi teisingumo arba klaidingumo reikšmę), bet dėl ribotų galimybių pažinti kai kurias objektų savybes. Epistemologijoje jis teigia žmogiškojo pažinimo ribotumą, laikosi holizmo, mano, kad žinojimas negali būti analizuojamas išskaidant jį į paprastesnes sąvokas (patvirtinimo, tiesos, tikėjimo ar kitas); paplitusi nuostata, kad žinojimas yra pagrįsta ir teisinga nuomonė, yra konceptualiai primityvi. Pasak T. Williamsono, aprioriškumo ir aposterioriškumo skirtis nesuteikia aiškumo ir klaidina, todėl jos reikia atsisakyti. Kritikuoja reliatyvizmo, subjektyvizmo ir skepticizmo argumentus epistemologijoje ir etikoje. Metafilosofijoje gina filosofijos moksliškumą ir teigia, kad filosofijoje daugiausia išsakomos tiesos apie tikrus pasaulio objektus, bet ne apie terminus ar sąvokas.

Timothy Williamson (2014)

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus: Tapatumas ir skirtumas (Identity and discrimination 1990), Neapibrėžtumas (Vagueness 1994), Žinojimas ir jo ribos (Knowledge and its limits 2000), Filosofijos filosofija (The Philosophy of Philosophy 2007), Modalinė logika kaip metafizika (Modal Logic as Metaphysics 2013), Tetralogas: Aš teisus, tu klysti (Tetralogue: Iʼm Right, Youʼre Wrong 2015), Filosofavimas: Nuo įprasto smalsumo iki loginio mąstymo (Doing Philosophy: From Common Curiosity to Logical Reasoning 2017), Manyti ir pasakyti: Sąlygos sakinių semantika ir euristika (Suppose and Tell: The Semantics and Heuristics of Conditionals 2020), Diskutuojant dėl aprioriškumo (Debating the A Priori, su Paulu Boghossianu, 2020).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką