tinklnis planãvimas (vadyboje), projektų planavimo metodas, pagrįstas jų tinklinių grafikų sudarymu. Tinklinis grafikas (tinklinis planas) yra su projektu susijusių įvykių (tam tikrų darbų pradžia arba pabaiga) ir darbų (veiksmai, kuriuos reikia atlikti pereinant nuo vieno įvykio prie kito) seka, atvaizduojanti jų loginį nuoseklumą ir tarpusavio ryšius su nurodytais jų terminais. Leidžia prognozuoti viso projekto ir jo sudėtinių dalių įvykdymo terminus, koordinuoti darbus, geriausiai paskirstyti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, optimizuoti projekto rengimo ir įgyvendinimo trukmę. Tinklinis planavimas dažniausiai naudojamas vykdant didelius ir organizaciniu požiūriu sudėtingus energetikos, statybos, mokslinių tyrimų, projektavimo ir konstravimo, karybos ir kitus projektus, diegiant naujas verslo sistemas, plėtros projektus. Darbų trukmė gali būti prognozuojama pagal normatyvus arba ekspertiniu būdu – dažniausiai vadinamuoju PERT (anglų kalba Program Evaluation and Review Technique – programų įvertinimo ir peržiūros technika) metodu. Pagal šį metodą, sukurtą 20 a. 6 dešimtmetyje Jungtinių Amerikos Valstijų karinio laivyno užsakymu, kiekvienam darbui priskiriami jam įvykdyti reikalingi ištekliai ir numatoma tikėtina jo trukmė. Negalint patikimai įvertinti darbo trukmės apskaičiuojama mažiausia galima trukmė palankiausiomis sąlygomis (optimistinis laikas), didžiausia priimtina trukmė nepalankiausiomis sąlygomis (pesimistinis laikas) ir labiausiai tikėtina trukmė. Rengiant tinklinį grafiką pirmiausia apskaičiuojama ir analizuojama ankstyviausi ir vėlyviausi su projektu susijusių įvykių terminai, įvykių ir darbų rezervai, vadinamasis kritinis kelias (galima darbų seka, kurios trukmė būtų didžiausia) ir jį sudarančių kritinių darbų trukmė, po to peržiūrimi numatyti materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, nustatoma, kokių papildomų išteklių ir kada reikės, patikslinama pavienių darbų ir viso projekto įgyvendinimo trukmė.

L: S. Puškorius Sprendimų priėmimo teorija. Kiekybiniai metodai Vilnius 2001; B. Neverauskas, V. Stankevičius, A. Venckus Projektų planavimas Kaunas 2007; H. Kerzner Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling Hoboken 82003.

1054

tinklinis grafikas; PERT

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką