tiofenas

tiofènas (gr. theion – siera + gr. phainō – šviečiu), (CH)4S, heterociklinis junginys. Bespalvis benzeno kvapo skystis. Molekulinė masė 84,14. Lydymosi temperatūra –38,2 °C, virimo temperatūra 84,2 °C, tankis 1064,9 kg/m3, lūžio rodiklis 1,5289. Gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose, netirpsta vandenyje. Būdingos aromatinių junginių cheminės savybės. Lengviau negu benzenas dalyvauja elektrofilinio pakeitimo reakcijose. Vykstant nukleofilinio, elektrofilinio, laisvaradikalio pakeitimo ir metalinimo reakcijoms susidaro tiofeno antrosios padėties dariniai. Oksiduojant ir hidrinant tiofeno antrosios ir penktosios padėties darinius atitinkamai susidaro sulfonai ir tetrahidrotiofenai. Tiofeno yra akmens anglių koksavimo ir degiųjų skalūnų terminio skaidymo produktuose. Tiofenas ir jo dariniai gaunami alifatinius angliavandenilius kaitinant su siera arba jiems reaguojant su H2S arba SO2, furanui ir jo dariniams reaguojant su H2S (katalizatorius Al2O3), 1,4-dikarboniliniams junginiams – su P4S7 arba P4S10.

Tiofeno dariniai naudojami kaip balikliai, yra fiziologiškai aktyvūs (antihelmintiniai vaistai).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką