Živkov Todor (Todoras Žvkovas) 1911 09 07Pravec (Sofijos sr.) 1998 08 05Sofija, Bulgarijos valstybės veikėjas.

Nuo 1932 priklausė Bulgarijos komunistų partijai. Per II pasaulinį karą dalyvavo Pasipriešinimo judėjime. Nuo 1948 Bulgarijos komunistų partijos Centro komiteto, nuo 1951 – jo politinio biuro narys, 1950–54 Centro komiteto sekretorius, 1954–89 I sekretorius. 1962–71 ir Ministrų tarybos pirmininkas, 1971–89 Valstybės tarybos pirmininkas. Šiek tiek sušvelnino pirmtakų įvestą stalininį režimą. Jo vadovaujama Bulgarija tapo politiškai ir ekonomiškai labai priklausoma nuo SSRS (T. Živkovas planavo prie jos prijungti ir Bulgariją), Bulgarijos kariuomenė dalyvavo malšinant 1968 Prahos pavasarį. 1984 T. Živkovas inicijavo prievartinio Bulgarijos turkų asimiliavimo kampaniją (dėl jos emigravo daugiau kaip 300 000 žm.). 1989 11 nušalintas nuo visų pareigų, 1989 12 pašalintas iš Bulgarijos komunistų partijos. Už valstybės lėšų iššvaistymą 1992 nuteistas 7 metus kalėti; iki 1996 buvo namų arešte.

Todor Živkov

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką