Astrámskas Tomas 1853 05 28Narto Naujiena (Kvietiškio vlsč., Marijampolės apskr.) 1921 03 11Niujorkas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Gyvenimo faktai

1885 išrinktas Kvietiškio valsčiaus viršaičiu, dėl rusų valdžios persekiojimo tais pačiais metais pabėgo į Jungtines Amerikos Valstijas.

Veikla

1892–94 leido ir redagavo laikraštį Garsas. Vienas Tėvynės mylėtojų draugijos steigėjų (1896 parašė statutą, 1898–99 pirmininkas). Susivienijimo lietuvių Amerikoje centro valdybos narys (1899–1904, 1900–01 su A. Kaupu redagavo laikraštį Tėvynė). 1905 ir 1908 leido žurnalą Pleperis, 1907 laikraštį Kapsas.

Veikalai

Išleido rinkinius Linksma ir liūdna knygelė dėl varguolių (1894), Maineris ir Leberis (1898), knygą Susivienijimo lietuvių Amerikoje istorija (1916; aprašė 1886–1906 metus).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką