Dýgonis Tomas (Tomasz Digon, Dygoń) 1588Vilnius apie 1680Vilnius, Lietuvos katalikų kunigas, istorikas, literatas. Bernardinas (1615). Turtingo miestiečio sūnus. Spėjama, kad mokėsi Vilniaus universitete. 1639 minimas kaip Varšuvos bernardinų vienuolyno gvardijonas, 1642 – Vilniaus vienuolyno pamokslininkas, 1645–47 ir 1659–66 – vienuolyno prievaizdas, 1650 – Kauno bernardinių vienuolyno nuodėmklausys, 1651 – Gardino vienuolyno gvardijonas. Nuo 1633 veikė provincijos vadovybėje, paskirtas provincijos metraštininku. Rūpinosi bernardinų bažnyčių, vienuolynų atnaujinimu ir statyba. Parašė Mažosios Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Mažųjų brolių observantų… chronologiją (Chronologia Ordinis Fratrum Minorum de Observanta Provinciae Minoris Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae 1656), Vilniaus… Mažųjų brolių observantų ordino konvento ir kustodijos įsteigimo ir aprūpinimo chronologiją (Chronologia erectionis et fundationis Conventus et Custodiae Vilnensis… Ordinis Minorum de Observantia… 1668, abi neišspausdintos; jose nurašyta neišlikusių vienuolijos dokumentų) ir kitus veikalus (ne visi išliko). Išspausdino 3 proginius pamokslus lenkų kalba (1639–51).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką