Tòmas Kempiẽtis (lot. Thomas a Kempis, vok. Thomas von Kempen) apie 1380Kempen 1471 07 25Zwolle, vokiečių filosofas ir teologas. Rašė lotynų kalba.

Išsilavinimas ir veikla

1392–99 mokėsi Deventerio (Olandija) mokykloje, priklausančioje Bendrojo gyvenimo brolijai (prereformacinis judėjimas, propagavęs dievobaimingą gyvenseną). 1406 įstojo į augustinų Šv. Agnietės vienuolyną prie Zwollės, jame praleido didžiąją dalį gyvenimo, perrašinėdamas Šv. Raštą ir kitus rankraščius bei auklėdamas novicijus.

„Kristaus sekimas“

Tomas Kempietis laikomas vieno populiariausių krikščioniškosios literatūros kūrinių, anoniminio veikalo Kristaus sekimas (De imitatione Christi 1427, daugiau kaip 2000 leidimų įvairiomis kalbomis, įvairiais pavadinimais lietuvių kalba 1828–2014 išėjo 14 leidimų) autoriumi. Veikale ragino atsigręžti į Dievą, atsisakyti pasaulio ir jo tuštybės, pasisakė prieš akademinės teologijos spekuliacijas. Anot Tomo Kempiečio, pagrindiniai dvasinio gyvenimo elementai, vienijantys tikintįjį su Dievu yra askezė, sielos ramybė, vidinė laisvė, dorovinis tyrumas, paklusnumas ir nuolankumas Dievui. Sekimą Jėzumi Kristumi suprato ne kaip jo mėgdžiojimą, bet kaip gyvenimą aukojantis ir ruošiantis kentėti bei mirti už tikėjimą. Pabrėžė ne išorinius tikinčiojo nuopelnus, bet vidinį santykį su Dievu, dvasinį savęs tobulinimą. Tomo Kempiečio mistika artima Šv. Augustino, Bernardo Klerviečio mistikai.

Kiti veikalai

Dar parašė vienuolinio gyvenimo ir religinio auklėjimo traktatų, pamokslų, vienuolyno kroniką, iškilių vienuolių biografijų ir kitų nedidelių veikalų.

R: Opera Omnia 7 Bde. Freiburg im Breisgau 1902–22.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką