Tasso Torquato (Torkvatas Tãsas) 1544 03 11Sorrento 1595 04 25Roma, italų poetas. Studijavo Paduvos universitete. Ferraroje 1565 tapo kardinolo Luigi d’Este’s, 1572 – kunigaikščio Alfonso II d’Este’s dvariškiu.

1562 sukūrė riterinę poemą Rinaldas (Rinaldo), 1565–66 parašė veikalą Prakalbos apie poetikos meną (Discorsi dell’arte poetica; rėmėsi Aristotelio Poetika ir jos komentarais). 1573 pastatyta T. Tasso pastoralinė drama Aminta (Ferraros dvaro – žemiškojo rojaus – alegorija). 1575 baigė rašyti herojinę poemą Išlaisvintoji Jeruzalė (Gerusalemme Liberata). Susirgo psichikos liga, buvo uždarytas į vienuolyną, pabėgo. 1579 grįžęs į Ferrarą įkalintas ligoninėje. 1580 poema Išlaisvintoji Jeruzalė publikuota be autoriaus sutikimo. Ligoninėje sukūrė didžiąją dalį literatūrinių dialogų (Dialoghi) ir eilėraščių (Rime). Išvaduotas 1586 parsikėlė į Mantują, čia 1586–87 parašė tragediją Karalius Torizmondas (Re Torrismondo). 1588–94 sukūrė religinės tematikos poezijos, 1594 parašė aiškinamąjį poetikos veikalą Prakalbos apie herojinę poemą (Discorsi del poema eroico).

Torquato Tasso

1593 išleido pataisytą cenzūruotą poemos Užkariautoji Jeruzalė (lietuvių kalba fragmentas 2009) variantą. Poema – riterinės poemos tradicijos alternatyva – yra vėlyvojo Renesanso literatūros paminklas, išreiškiantis kontrreformacijos laikotarpio dvaro idealus. Joje vaizduojama I kryžiaus karo pabaiga, kryžininkų pergalė ir Jeruzalės užėmimas 1099. Istorinė tiesa kūrinyje susipynusi su išmone, dalis personažų turi istorinius prototipus, atskleidžiamas konflikto su vadinamaisiais pagonimis tragizmas ir kryžininko pareigai prieštaraujantys jausmai (pirmiausia meilė), karas traktuojamas kaip sunki pareiga. Būdinga pakilus stilius, muzikali epinių ir lyrinių epizodų dermė. Pagal šią poemą sukurta muzikos (C. Monteverdi, J.‑B. Lully, G. F. Händelio, G. A. Rossini), dailės (Tintoretto, A. Dubois, N. Poussino, G. B. Tiepolo, E. Delacroix) kūrinių.

L: W. Moretti Torquato Tasso Roma–Bari 1990.

944

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką