Trãktas (lot. tractus), grigališkojo choralo žanras; Mišių viena kintamųjų giesmių. Giedama kantoriaus ar kantorių nedidelės grupės vietoj aleliujos prieš Evangeliją priešgavėniu (nuo vad. Septuagezimos sekmadienio, t. y. trečiojo sekmadienio prieš gavėnią) ir per visą gavėnios laikotarpį, t. p. gedulinėse Mišiose (Requiem). Atgailos giesmės; pagal formą – viena vadinamosios tiesioginės psalmodijos rūšių (Trakto tekstai iš vadinamųjų atgailos psalmių). Nuo paprasčiausio šios psalmodijos būdo – psalmės giedojimo be antifonos vadinamuoju in directum tonu – ji ryškiai skiriasi išplėtota melizmine stilistika, savo melodikos puošnumu nedaug tenusileidžiančia gradualams ar aleliujoms bei ofertorijams. Visos Trakto melodijos, kurios didžiąja dalimi pagrįstos nusistojusių formulių vartojimu, yra antrosios (hipodorinės) ir aštuntosios (hipomiksolydinės) bažnytinės dermės. Manoma, seniausią 8 a. Romos Trakto repertuarą sudaro 16 giesmių. Frankų imperijoje, kurioje Romos liturgija ir choralas buvo kūrybiškai plėtoti, Trakto repertuaras 9 a. praplėstas iki 21 giesmės, vėliau – iki 87 giesmių. Traktą imta giedoti ir per kai kurias kitas šventes.

2752

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką