„Transparency International“

„Transparency International“, tarptautinė kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos srityje veikianti ne pelno nevyriausybinė organizacija. Būstinė Berlyne.

Tikslai, įsteigimas ir struktūra

Transparency International siekia kovoti su korupcija, užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, kylančiai iš korupcijos, padėti kurti pasaulį, kuriame valstybė, politika, verslas, pilietinė visuomenė ir kasdienis žmonių gyvenimas būtų be korupcijos, skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą. 1993 įsteigė buvę Pasaulio banko darbuotojai. Transparency International 2021 vienija 97 akredituotus nacionalinius skyrius ir 5 fizinius asmenis, dalyvavusius steigiant organizaciją ir pasirašiusius Hagos draugijos steigimo chartiją. Aukščiausia valdymo institucija – balsavimo teisę turinčių organizacijos narių Visuotinis susirinkimas. Direktorių valdyba (2 nepriklausomus jos narius siūlo Tarptautinė taryba, 8 narius iš nacionalinių skyrių atstovų 3 m. kadencijai renka ir visus narius tvirtina Visuotinis susirinkimas) nustato organizacijos strategiją ir politiką, prižiūri veiklą. Valdybai vadovauja Transparency International pirmininkas. Jis ir pirmininko pavaduotojas (juos iš nacionalinių skyrių atstovų 3 m. kadencijai renka ir tvirtina Visuotinis susirinkimas) atstovauja organizacijai įvairiais klausimais, yra Direktorių valdybos nariai.

Tarptautinės antikorupcijos dienos išvakarėse Transparency International Bangladešo skyriaus surengtas piketas prieš korupciją netoli parlamento Dakoje (2019 12 08)

Tarptautinės antikorupcijos dienos išvakarėse Transparency International Bangladešo skyriaus surengtas piketas prieš korupciją netoli parlamento Dakoje (2019 12 08)

Tarptautinė taryba (iki 60 narių, kurie dažniausiai yra tam tikros srities nepriklausomi ekspertai, 5 m. kadencijai skiria Direktorių valdyba) konsultuoja organizaciją jos specifinės veiklos ir tikslų klausimais. Generalinis direktorius (kandidatūrą tvirtina Direktorių valdyba) vadovauja Transparency International sekretoriatui Berlyne ir koordinuoja regioninį organizacijos darbą.

Asmuo vienu metu negali būti nacionalinio Transparency International skyriaus vadovu, Tarptautinės tarybos, Direktorių valdybos ar kitu renkamu arba skiriamu Transparency International valdymo institucijos nariu. Kiekvienas nacionalinis skyrius yra nepriklausoma organizacija, kuri pati sprendžia dėl konkrečių korupcijos prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo tam tikroje šalyje.

Veikla

Transparency International veikia tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Tarptautiniu lygmeniu organizacija veikia bendraudama su aukščiausio lygio politikos formuotojais (pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) ir atlikdama tarptautinės apimties korupcijos tyrimus. Nacionaliniu lygmeniu kova su korupcija vyksta per nacionalinius skyrius, kurie aktyviai dalyvauja teisėkūroje ir bendradarbiauja su pagrindinėmis šalies valdymo institucijomis. Vietos lygmeniu kova su korupcija vyksta teikiant pagalbą ir teisines konsultacijas asmenims, norintiems saugiai pranešti apie korupciją (pvz., informavimas apie pranešėjų apsaugą).

Kovos su korupcija priemonės

Svarbiausios Transparency International kovos su korupcija tarptautinės priemonės yra nuo 1995 skelbiamas Korupcijos suvokimo indeksas, nuo 2003 – Pasaulinis korupcijos barometras.

Korupcijos suvokimo indeksas (anglų kalba Corruption Perceptions Index) yra kompleksinis rodiklis, kuriame šalys reitinguojamos pagal tai, kaip šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija. Šio indekso tikslais korupcija yra apibrėžiama kaip piktnaudžiavimas patikėta valdžia siekiant asmeninės naudos. Indeksas nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertiniais tyrimais. 2015–20 pagal Korupcijos suvokimo indeksą Lietuvai skiriamas balų skaičius pasikeitė nežymiai – nuo 59 iki 60 iš 100 galimų, 2020 pagal surinktą balų skaičių Lietuva buvo 35 iš 180 valstybių. Tarp Europos Sąjungos valstybių Lietuva užima 14 vietą.

Pasaulinis korupcijos barometras (anglų kalba Global Corruption Barometer) – pasaulinio masto tyrimas apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį, kurį Transparency International sudaro pagal visuomenės nuomonės apklausas. Pagal Pasaulinio korupcijos barometro 2021 Europos Sąjungos ataskaitos apie visuomenės apklausas duomenis, Lietuva pateko tarp keturių blogiausią rezultatą korupcijos viešųjų paslaugų gavimo srityje turinčių valstybių, nes 19 % apklaustųjų nurodė, kad sveikatos apsaugos srityje mokėjo kyšį ar davė dovaną.

Kritika

Nepaisant to, kad Transparency Interntional yra viena svarbiausių kovos su korupcija srityje veikiančių organizacijų, ji sulaukia ir kritikos dėl naudojamų priemonių bei veiklos. Pvz., Korupcijos suvokimo indeksas apima tik viešojo sektoriaus korupcijos suvokimą, bet neapima privačiojo sektoriaus korupcijos, todėl visuomenei žalingos privačiojo sektoriaus korupcijos apraiškos, tokios kaip, pvz., 2011 atskleistas bankų kartelio LIBOR (Londono tarpbankinės rinkos palūkanų norma) kurso, su kuriuo buvo siejamos tiek verslui, tiek vartotojams išduodamų paskolų palūkanų normos, manipuliavimas neatsispindėjo Korupcijos suvokimo indekse ir jame pateiktame Jungtinės Karalystės įvertinime. Organizacijai t. p. priekaištaujama, kad tarp jos finansinių rėmėjų yra ir bendrovių, kurios buvo baustos už korupcinio pobūdžio veiklas.

Lietuvos skyrius

Transparency International Lietuvos skyrius įsteigtas 2000 06 06. Skyriaus (nuo 2008 direktorius Sergejus Muravjovas) pagrindinės veiklos apima iniciatyvų, skatinančių skaidrumą ir netoleranciją korupcijai, kūrimą ir vykdymą, visuomenės lyderių ir institucinių partnerių įtraukimą į skyriaus veiklą, asmenų, kovojančių su korupcija, apsaugos teikimą, tyrimų ir teisės aktų pakeitimų, susijusių su kova su korupcija ar skaidrumu, rengimą bei publikavimą.

Pagrindinės institucijos yra Visuotinis susirinkimas (eilinis šaukiamas per 4 mėn. nuo organizacijos finansinių metų pabaigos, neeilinis – organizacijos dalininkų, Tarybos pirmininko arba direktoriaus prašymu), Taryba (sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, Visuotinio susirinkimo renkami 2 m. kadencijai; naujai išrinkta Taryba pirmajame posėdyje iš savo narių 2 m. laikotarpiui renka Tarybos pirmininką) ir direktorius (skiria ir atleidžia Visuotinis susirinkimas).

36

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką