Traũšio spaustùvė, Mažosios Lietuvos spaudos įmonė. Veikė 1875–1918 Priekulėje. Ją iš J. F. Schröderio nupirko J. Traušys (1844–1918), toje spaustuvėje dirbęs nuo 1866. Įmonė turėjo knygrišyklą, spausdinimo mašiną, dirbo 3–4 specialistai.

1876–1917 gotiškais rašmenimis Mažajai Lietuvai išspausdino 222 knygas ir smulkiuosius spaudinius lietuvių kalba (vokiečių kalba išleido tik 2 knygas): protestantų leidinių, J. F. Schröderio sudarytą chrestomatiją Lietuviškos bei vokiškos skaitymo knygelės (1877–84, 5 leidimai), M. Šapalo parengtą liaudies dainų rinkinį mokyklai (1877), M. Vėlaičio gydymosi namuose vadovą Naminis liekorius (1894), antialkoholinių proklamacijų, atsišaukimų, J. Traušio kalendorių (Evangeliškos kalendros 1876–1913).

Traušio spaustuvė tapo Priekulės konservatorių lietuviškos spaudos svarbiausiu centru; buvo leidžiami laikraščiai per rinkimus į Prūsijos Landtagą ir Vokietijos Reichstagą, atsišaukimai. Išspausdinti 8 lietuviški periodiniai leidiniai, tarp jų J. Traušio redaguojamas Tiesos prietelius (1880–82), Konservatyvų draugystės laiškas (1882–1918) su priedu Keleivis. Kai kurie leidiniai lietuvių spaudos draudimo metais (1864–1904) plito ir Didžiojoje Lietuvoje.

Dėl ekonominių sunkumų spaustuvė 1918 buvo parduota Vokietijos socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriui; turtingas archyvas dingo.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką