Treniota (16 a. A. Guagnini kronikos iliustracija)

Trenióta ? 1264, Lietuvos didysis kunigaikštis (1263–64). Mindaugo seserėnas (kaip ir Lengvenis; neaišku, ar broliai). Istorijos šaltiniuose minimas nuo 13 a. 7 dešimtmečio pradžios. Kėlė visų baltų genčių bendros kovos su Livonijos ordinu, valdančiu užkariautas latvių ir estų žemes, ir Vokiečių ordinu, valdančiu užkariautas prūsų ir kitų vakarų baltų žemes, idėją – tęsė žemaičių kunigaikščio Almino pradėtą baltų vienijimo ir pavergtųjų išvadavimo darbą. Rėmė baltų senąjį tikėjimą – atramą kovojant su vokiečių riteriais. Kurį laiką gyveno Lietuvos karaliaus Mindaugo svarbiausioje pilyje. Po žemaičių laimėto Durbės mūšio (1260) Latvijos kuršių žemėje prieš Vokiečių ordiną ir Livonijos ordiną jį įkalbėjo nutraukti draugiškus santykius su Livonijos ordinu ir remti ordino puolamus žemaičius; šie pripažino Mindaugo valdžią. Buvo suvienytos lietuvių žemės.

Treniota (16 a. A. Guagnini kronikos iliustracija)

1261 rudenį Treniota su Mindaugu įsiveržė į Livonijos Latgalą, bet žygis nepasisekė dėl naugardiečių (Naugardo respublika) išdavystės. 1262 06, per Didįjį prūsų sukilimą, Treniotos vadovaujama kariuomenė (kronikose minima 30 000 žmonių) įsiveržė į Mazoviją (nužudytas kryžiuočių rėmėjas kunigaikštis Zemovitas, sūnus Konradas paimtas į nelaisvę), Vokiečių ordino valdomas Kulmo ir Pamedės žemes Prūsijoje. Treniota buvo nepatenkintas Mindaugo siekiais prie Lietuvos karalystės prijungti daugiau senrusių žemių. 1263 02 Treniota Livonijoje sumušė Livonijos ordino ir Rygos miestiečių pajėgas. Iškilo antruoju po Mindaugo valstybės veikėju, gabiu karvedžiu; bet jam trūko diplomatinių gebėjimų. 1263 rudenį Treniota su Nalšios kunigaikščiu Daumantu (Mindaugas jo žmoną, mirusios savo žmonos Mortos seserį, 1262 buvo pagrobęs ir ją vedęs) sudarė sąmokslą ir nužudė Mindaugą, jo sūnus Ruklį ir Rupeikį. Kovodamas dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sosto Treniota nužudė ir įtakingą savo pusbrolį kunigaikštį Tautvilą. Treniotą nužudė Mindaugo vyriausiajam sūnui Vaišelgai (Vaišvilkui) ištikimi dvariškiai.

683

415

8

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką