hidraulinė turbina, naudojanti saulės energiją

turbinà (pranc. turbine < lot. turbo, kilm. turbinis – sūkurys), vandens, garo arba dujų srovės sukamasis variklis, verčiantis kinetinę energiją mechaniniu darbu. Būna garo turbinos, dujų, hidraulinės, vienos pakopos arba daugiapakopės, aktyviosios, reaktyviosios ir kitos turbinos. Aktyvioji turbina susideda iš turbinračio (darbo rato) su mentėmis ir vienos arba kelių tūtų, pro kurias į turbinratį tiekiama darbinė medžiaga suka rotorių. Darbinės medžiagos debitas reguliuojamas vožtuvais, įtaisytais tūtose. Reaktyviojoje turbinoje yra kreipratis, kuriuo darbinė medžiaga nukreipiama į turbinračio mentes, jas slegia ir suka rotorių. Potencinė energija į kinetinę verčiama ne tik nejudančiose tūtose (kaip aktyviojoje turbinoje), bet ir tarp turbinračio menčių, todėl susidaro papildoma reakcijos jėga, kurią sukelia rotoriaus tarpmentiniuose kanaluose besiplečianti ir greitėjanti darbinė medžiaga.

Pagal turbinračio konstrukciją reaktyviosios turbinos skirstomos į radialiąsias ašines (Francio turbina), kuriose darbinė medžiaga į turbinratį įteka spindulio kryptimi, o išteka ašies kryptimi, ir ašines, kuriose darbinė medžiaga juda išilgai turbinos ašies.

Reaktyviosios turbinos galingumas reguliuojamas keičiant turbinračio arba kreipračio (arba vieno ir kito) mentelių kampus. Kreipratis ir turbinratis sudaro turbinos pakopą. Vienos pakopos turbinoje ne visiškai išnaudojama darbinės medžiagos energija, todėl turbinos dažniausiai būna daugiapakopės, kuriose darbinės medžiagos šiluminė energija verčiama darbu ne vienoje, o daugelyje nuoseklių pakopų. Darbinė medžiaga, slėgdama daugelį turbinračių mentelių, pamažu plečiasi ir jos kinetinė energija virsta mechanine, slėgis mažėja, todėl norint visiškai išnaudoti jos kinetinę energiją turbinos konstrukcija sudaroma iš aukšto ir žemo slėgio blokų. Kuo žemesnis slėgis, tuo turbinračio mentelės daromos ilgesnės. Garo ir dujų turbinas suka elektrinis generatorius, kompresorius, vandens siurblius ir kita. Transportinės garo ir dujų turbinos naudojamos kaip laivo varikliai. Dujų turbinos naudojamos kaip aviaciniai, lokomotyvų ir automobilių varikliai. Hidraulinės turbinos būna tik stacionarios ir paplitusios energetikoje.

Francio turbina

LIETUVOJE pirmoji garo turbina (960 kW) įrengta Vilniaus elektrinėje 1912. 1959–60 4 hidraulinės turbinos po 25,2 MW įrengtos Kauno hidroelektrinėje.

daugiapakopės turbinos schema: a – aukšto slėgio blokas, b – žemo slėgio blokas; 1 – darbinės medžiagos tiekimo kanalas, 2 – kreipratis, 3 – turbinratis, 4 – turbinos velenas, 5 – darbinės medžiagos išleidimo kanalas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką