tverms dsniai, pamatiniai fizikos dėsniai, išreiškiantys izoliuotąją sistemą nusakančio kurio nors fizikinio dydžio vertės pastovumą laiko atžvilgiu. Izoliuotosioms sistemoms galioja judesio kiekio, judesio kiekio momento, energijos tvermės dėsniai; jų buvimą lemia sistemos simetrija (vienalytiškumas, izotropiškumas). Kitus izoliuotosios sistemos tvermės dėsnius, pvz., elektros krūvio, barionų skaičiaus, leptonų skaičiaus, lemia dalelių vidinė simetrija (elementariųjų dalelių savybės). Tvermės dėsnių ir simetrijos sąryšį apibrėžia Noether teorema.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką