ùgdymo turinỹs, mókymo turinỹs, vientisa žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybių nuostatų sistema, būtina ugdymo tikslams ir uždaviniams, didaktinėms nuostatoms įgyvendinti.

Ugdymo turinys formuojamas ir sistemingai atnaujinamas atsižvelgiant į atitinkamo tipo mokymo įstaigai keliamus ugdymo tikslus, besikeičiančios visuomenės poreikius, vietos ir mokymo įstaigos bendruomenės reikmes, ugdytinių ugdymosi poreikius ir interesus.

Ugdymo turinio laikomasi rengiant ikimokykliniam ugdymui, bendrajam lavinimui, profesiniam mokymui, studijoms aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose skirtas ugdymo programas (modulis), išsilavinimo standartus ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus, ugdymo ar studijų planus, egzaminų programas, vadovėlius, kitas mokymo priemones, papildomą ugdymo medžiagą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką