Ulõnų bataliònas, Didžiõsios kunigaikštenės Birùtės ulõnų bataliònas, Lietuvos sausumos pajėgų padalinys. Dislokuotas Alytuje. Priklauso brigadai Geležinis Vilkas. Komplektuojamas iš profesinės karo tarnybos karių. Šūkis – Garbingi bočių žygiai tebūna mums gyvenimo rodyklė.

Funkcijos ir pagrindiniai uždaviniai

Ulonų bataliono funkcijos: 1) siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą rengti karius šalies sausumos teritorijos gynybai; 2) palaikyti bataliono kovinę parengtį; 3) ugdyti karių gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų (NATO valstybių) pajėgomis; 4) rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti; 5) įstatymų numatytais atvejais teikti pagalbą Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms; 6) vykdyti kitas taikos meto užduotis; 7) gali vykdyti ir kitas teisės aktuose numatytas užduotis. Pagrindiniai Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono uždaviniai: gavus įsakymą išsiskleisti ir vykdyti užduotis karinės operacijos rajone; pasirengti (savarankiškai arba didesnio karinio junginio sudėtyje) kovos veiksmams Lietuvoje ar už jos ribų nacionaliniams ir tarptautiniams poreikiams įgyvendinti.

Bataliono skiriamasis ženklas

Ginkluotė

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra aprūpintas įvairios keliamosios galios ratine ir vikšrine karine technika (sunkvežimiais, šarvuočiais M113, visureigiais), pėstininkų ginklais (pistoletais, automatiniais šautuvais, lengvaisiais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais, moderniomis prieštankinėmis sistemomis, rankiniais ir automatiniais granatsvaidžiais), 60 bei 120 mm minosvaidžiais.

Bataliono kariai tarptautinėse pratybose Geležinis Vilkas II (2020)

Istorija ir tarptautinis bendradarbiavimas

1992 Alytaus kareivinėse buvo įkurta motodesantinė kuopa, kurios pagrindu 1993 suformuotas motorizuotasis pėstininkų batalionas. 1994 09 19 jam suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės vardas, 11 14 batalionui įteikta kovinė vėliava. 2014 01 01, siekiant išsaugoti Lietuvos kariuomenės dalinių pavadinimų istorinį tęstinumą, batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono pavadinimas.

1998–2007 veikusio bendro Lietuvos ir Lenkijos taikos palaikymo bataliono (Litpolbat) Lietuvos dalis buvo suformuota iš tuometinio Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono. 2015 Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas tapo bendros Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos brigados (Litpolukrbrig; įsteigta 2014 09 19) dalimi, suformuota iš Birutės ulonų bataliono karių.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai dalyvavo tarptautinėse taikos palaikymo operacijose Kosove (2001–03), Irake (2003–06), Afganistano Goro provincijoje (2008 ir 2012). 2015 bataliono kariai budėjo Europos Sąjungos Šiaurės šalių kovinėje grupėje (Švedijos vadovaujamas tarptautinis junginys, suformuotas iš Airijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos karių, buvo pasirengęs reaguoti į kilusią grėsmę, jei būtų priimtas sprendimas aktyvuoti šias pajėgas), 2016 – Didžiosios Britanijos vadovaujamoje Europos Sąjungos kovinėje grupėje (EU Battle Group).

Bataliono vadai

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadai: pulkininkai leitenantai Antanas Ramaška (1992–99), Sigitas Bartuška (1999–2001), Vladimiras Bieliauskas (2001–03), majorai V. Tamošaitis (2003–05), R. Baronas (2005–08), Mindaugas Steponavičius (2008–11), Artūras Radvilas (2011–12), pulkininkas leitenantas Mantas Paškevičius (2012–14), majoras Darius Bernotas (2014–17), pulkininkai leitenantai Darius Meilūnas (2017–20), Darius Kisielius (nuo 2020).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką