Ùlos mšis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Rusijos (Maskvos) kariuomenių mūšis per 1558–83 Livonijos karą.

Įvyko 1564 01 26 prie Ulos upės (Dauguvos intakas; dabar Vitebsko sr.) žiočių, prie Čiašnikų. LDK valdovas Žygimantas Augustas stengėsi apginti valstybės rytines žemes, kurias pradėjo užkariauti Rusijos caras Ivanas IV Rūstusis.

1563 02 15 buvo užimtas Polockas. Ta dingstimi lenkų ponai Varšuvos Seime vis atkakliau iš lietuvių delegacijos (vadovas – M. Radvila Juodasis) reikalavo skubiau sudaryti Lenkijos pasiūlytomis sąlygomis abiejų valstybių uniją. 1563 pabaigoje Rusijos kariuomenė vėl įsiveržė į LDK, iš Polocko žygiavo į Drucką, iš čia ketino pulti Minsko, Vilniaus kryptimis. Priešakinis stiprus jos dalinys (apie 24 000 žmonių, kitais duomenimis, apie 30 000 žmonių; vadas kunigaikštis Piotras Šuiskis) nestojo į atvirą mūšį, bet stengėsi LDK kariuomenę apeiti, ties Orša susijungti su Vasilijaus Serebriano‑Obolenskio daliniu ir jai smogti pagrindinėmis jėgomis; susijungti nespėjo. Po trumpų kautynių puolimą pradėjęs LDK dalinys taktiškai ėmė trauktis. Tuomet LDK pagrindinės jėgos (apie 6000 žmonių; vyriausiasis vadas LDK didysis etmonas M. Radvila Rudasis, lauko etmonas G. Chodkevičius) netikėtai staigiai puolė nespėjusią persirikiuoti mūšiui Rusijos kariuomenės žygio koloną; jos priešakinis pulkas, įtrauktas į šias kautynes, nebepridengė savo kariuomenės. Rusijos kariuomenė buvo visiškai sumušta.

Žuvo, metraščių duomenimis, apie 10 000 ar apie 8000 karių, apie 1000 su 3 dalinių vadais pateko į nelaisvę; Piotras Šuiskis su dar keliais vadais kunigaikščiais (tarp jų Fiodoras Paleckis) žuvo, daug karių nuskendo Uloje. 1568 LDK lauko etmono Romano Sanguškos kariuomenė užėmė Ulos pilį.

Po Ulos mūšio LDK kariuomenė (vadas M. Radvila Juodasis) 1564 01 pabaigoje ar 02 pradžioje smarkiai sumušė Rusijos kariuomenės grupuotę Oršos mūšyje. Po šių pergalių, išgarsėjusių Europoje, sustiprėjo LDK pozicijos Varšuvos Seime, unijos klausimo svarstymas buvo atidėtas. Livonijos karo I etape laikinai buvo atkurta LDK ir Rusijos karinė pusiausvyra; sustabdytas Rusijos veržimasis į LDK gilumą. Į LDK perbėgo Rusijos karvedys kunigaikštis A. Kurbskis.

-Čiašnikų mūšis; -Čašnikų mūšis

683

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką