Ulrich von Jungingen (Ùlrichas fon Jùngingenas), von Jungingen Ulrich (Ulrichas fon Jùngingenas) apie 1360Aukštutinė Švabija (Vokietija) 1410 07 15Žalgirio mūšio laukas (Prūsija, dabar Lenkija), Vokiečių ordino valstybės ir karo veikėjas. Vokiečių ordino kario veikėjo Konrado von Jungingeno brolis. 1387 tapo ordino didžiojo maršalo Konrado von Wallenrodo palydovu. 1393–96 Sembos administracinis pareigūnas (fogtas), 1396–1404 Balgos valdininkas (komtūras). 1404–07 Vokiečių ordino didysis maršalas. Mirus broliui Konradui von Jungingenui, 1407 09 26 išrinktas didžiuoju magistru (magistras). Mirdamas brolis, siekdamas taikos su Lenkija ir Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, prieštaravo Ulricho von Jungingeno kandidatūrai į valstybės vadovus – jis esąs karšto būdo ir karingas, jo neapykanta lenkams sukelsią tik nelaimių ordinui.

Ulrich von Jungingen (Didžiųjų magistrų iliustruota kronika, 16 a., vario raižinys)

Ulrich von Jungingen (Didžiųjų magistrų iliustruota kronika, 16 a., vario raižinys)

Ulrichas von Jungingenas, remdamasis Salyno sutartimi (1398) ir Raciążo sutartimi (1404), siekė įsigalėti Vokiečių ordinui atitekusioje Žemaitijoje, joje pastatė naują Friedeburgo pilį. 1408 01 06 su didžiule palyda Kaune tarėsi su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu ir Lenkijos karaliumi Jogaila dėl Žemaitijos. Pareikalauta, kad ordinas grąžintų ir Lenkijai jo valdomas žemes. Derybos buvo nesėkmingos. Vytautas, 1408 su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu, savo žentu Vasilijumi I sudaręs Ugros taiką, apsisprendė kovoti su Vokiečių ordinu. 1409 sukilo ir išsivadavo Vytauto remiami žemaičiai. 1409 08 06 Ulrichas von Jungingenas Torunėje paskelbė Lenkijai karą, jo kariuomenė įsiveržė į Lenkijos ir Mazovijos žemes; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkija su sąjungininkais rengėsi dideliam gynybiniam karui. 1409 10 02 Ulrichas von Jungingenas sudarė sutartį su pretendentu į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą Švitrigaila. Sustiprino ordino pasienio pilis, gavo samdytosios kariuomenės iš Vidurio ir Vakarų Europos. Ulrichas von Jungingenas, Vokiečių ordino kariuomenės vyriausiasis vadas, dalyvavo Žalgirio mūšyje (1410 07 15). Prieš Vytauto vadovaujamus pulkus pasiuntė stipresnę kariuomenę; nesuprato Vytauto ir Jogailos taktikos, leidosi išprovokuojamas – įsakė pirmiems pulti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę. Ordinas buvo visiškai sumuštas; Ulrichas von Jungingenas su žymiais vadais ir keliais šimtais riterių žuvo, daug jų paimta į nelaisvę. Ulricho von Jungingeno kūną Jogaila paliepė garbingai palaidoti mūšio lauke; vėliau palaikai perlaidoti Marienburgo (dabar Malborkas) pilies Šv. Onos koplyčioje.

L: M. Jučas Žalgirio mūšis Vilnius 1990; C. Bumiller, M. Wulfmeier Konrad und Ulrich von Jungingen, Beiträge zur Biografie der beiden Deutschordenshochmeister Horb a. Neckar 1995.

1777

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką