Babickáitė Unė, Graičinienė 1897 05 01Laukminiškiai (Panevėžio vlsč.) 1961 08 01Kaunas (palaidota Palėvenėje), lietuvių aktorė, režisierė. K. Babicko ir P. Babicko sesuo. 1914–18 Sankt Peterburge mokytojavo, dirbo karo ligoninėje, studijavo dainavimą ir vaidybą, dalyvavo lietuvių teatro mėgėjų veikloje. 1918–19 Kauno Dainos bei scenos draugijos aktorė, režisierė, Pirmosios lietuvių artistų kuopos vadovė. 1919 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, lietuvių kolonijose rengė spektaklius, juose vaidino; 1920 Čikagoje organizavo dramos kursus. 1923–24 vaidino Jungtinių Amerikos Valstijų kino bendrovių filmuose, 1924–26 Niujorko, Vašingtono, 1928–36 Paryžiaus, Londono teatruose. Grįžusi į Lietuvą 1936–39 Šaulių sąjungos teatro Kaune, 1948–50 Kauno universiteto dramos būrelio vadovė. 1936–43 deklamavo poeziją Valstybės radiofone Kaune. 1951 išvežta į lagerį Komsomolske (Kuibyševo sr.). 1953 grįžo į Lietuvą.

Unė Babickaitė

Teatro vaidmenys

Žymesni vaidmenys: Gražioji (L. Giros Beauštanti aušrelė 1915), Judita (L. Didžiulienės-Žmonos Lietuvaitės 1916), Rita (E. Sheldono Romanas 1928), Elizabeta (S. Geyers Žvakių šviesoje 1929), spektakliai: M. Baluckio Aukso dievaičiai (1919), P. Vaičiūno Liepsnojančios širdys (1937), A. Casellos, I. Ferrio Mirties atostogos (1938).

Vertimai

Iš prancūzų kalbos išvertė eilėraščių, pjesių, romanų (P. Maurice’o Išsiskyrusioji 1938).

L: Atsiminimai. Dienoraštis. Laiškai / sud. L. Broga Vilnius 2001; Laiškai, amžininkų atsiminimai / sud. L. Broga, R. Brogienė Vilnius 2005; S. Lipskis Unė: nuo triumfo iki tragedijos: Aktorės ir režisierės Unės Babickaitės‑Graičiūnienės gyvenimo drama Vilnius 2022.

3068

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką