Uninų mšis, Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės mūšis 1946 02 23 Uniūnų kaime (Linkuvos vlsč., Joniškio apskritis). 1946 02 22 šio kaimo Medzeliauskų ir Navickų sodybose apsistojo du partizanų būriai (apie 45 kovotojai). Kitą dieną NKVD kariuomenės 25‑ojo šaulių pulko kareiviai ir NKVD Vaškų valsčiaus poskyrio stribai apsupo Medzeliauskų sodybą ir joje aptiko Jungtinės Kęstučio apygardos Motiejaus Belecko‑Paleckio būrio (veikė Joniškėlio, Linkuvos ir Pakruojo valsčiuose) partizanus. Tuo metu partizanai iš Navickų sodybos spėjo pasitraukti link Gailionių kaimo.

Mūšyje žuvo 22 partizanai (5 jų – padegtame name): M. Beleckas‑Paleckis (g. 1919 05 08), jo pavaduotojas Bronislovas (Bronius) Pakalnis‑Aukštikalnis (g. 1896 07 19; karys savanoris, 2004, po mirties) ir kiti. Žuvo ir du NKVD kariuomenės kareiviai. Žuvusių partizanų kūnai buvo atvežti ir išniekinti Vaškuose, Pasvalyje ir Joniškėlyje; priešais NKVD Joniškėlio valsčiaus poskyrį 1946 02 25 atliktas žuvusiųjų atpažinimas. Naktį iš kovo 3 į 4 d. 12‑os partizanų palaikai nuvežti prie Girelės miško ir padegti (sušalę kūnai tik apdegė). Žuvusių partizanų artimieji palaikus slapta palaidojo kaimo kapinėse Valdeikiuose, Nakiškiuose, Narteikiuose ir Lumbelių kaime. Septynių partizanų palaikai (M. Belecko‑Paleckio, B. Pakalnio‑Aukštikalnio ir kitų) vietos valdžios įsakymu 03 09 buvo užkasti duobėje (1988 numanomoje palaikų užkasimo vietoje atlikti kasinėjimai, tačiau jų nerasta); kitų dešimties žuvusių partizanų užkasimo ar palaidojimo vietos nenustatytos.

paminklas šioje vietoje buvusioje Medzeliauskų sodyboje Uniūnų mūšyje žuvusiems partizanams (Uniūnai, Pakruojo rj. savivaldybė)

Uniūnų mūšyje dalyvavusių partizanų žuvimo vietoje Uniūnuose (Guostagalio seniūnija, Pakruojo rj. savivaldybė) 1996 07 20 pastatytas paminklas.

Uniūnų kautynės

L: S. Norbutas Partizano Tautvydo tėvūnija Joniškis 1999.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką