uptyra, potamològija (gr. potamos – upė + logos – žodis, sąvoka, mokslas), upes tiriančių mokslo šakų kompleksas; upių hidrologija. Tiria upių kilmę, vystymąsi, struktūrą, geomorfologinius, hidrologinius, fizikinius, cheminius, ekologinius ir kitus upės sistemos sandarą lemiančius procesus, upių vagų ir įvairių vaginių darinių formavimąsi, upių hidrologinį režimą, įvairiomis savybėmis pasižyminčių upių geografinį pasiskirstymą. Upėtyra klasifikuoja upes, vykdo taikomuosius tyrimus: hidrologinius skaičiavimus (nustatomi upių panaudojimui ir šalia upių bei jose įrengiamų statinių saugumo užtikrinimui reikalingi rodikliai), hidrologines prognozes.

Upėtyroje naudojami ilgalaikių stacionarių tyrimų ir matavimų, ekspedicijų, laboratorinės analizės, modeliavimo duomenys. Analizuojant įvairių gamtinių (geomorfologinių, biologinių, klimatinių, hidrologinių) ir antropogeninių (agrotechninių, žemėtvarkinių, miškotvarkinių, urbanizacinių) veiksnių poveikį upėms, naudojami fizikos, chemijos, hidrologijos, geografijos, meteorologijos, geologijos ir kiti metodai.

upės vandens lygio matuoklis

1841

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką