Vaclovas Aliulis

Vaclovas Aliulis

Aliùlis Vaclovas 1921 03 14Krekštėnai (Krokialaukio vlsč., Alytaus apskr.) 2015 05 26Marijampolė (palaidotas Santaikoje, Alytaus rj. savivaldybė), Lietuvos katalikų kunigas. Marijonas (1937). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1991). 1944 įšventintas kunigu.

Išsilavinimas ir pastoracinė veikla

1945 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą (teologijos licenciatas). 1945–48 kunigavo Varėnoje I, Marijampolėje, nuo 1948 – Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965–79 Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–90 pirmininkas. Nuo 1965 rūpinosi liturgine leidyba.

Akademinė ir visuomeninė veikla

1970–74 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius; atleistas sovietų valdžios nurodymu. 1979–93 kunigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–89 moterų vienuolių teologijos ir katechetikos pogrindinių kursų vienas vadovų; parengė daugumą vadovėlių. Dėstė pogrindinėje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Prasidėjus Atgimimui aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologijos, publicistinius straipsnius. 1988–91 Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1988–92 vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigimo iniciatorių, jos prezidentas 1992–95 ir nuo 1999. 1989 įkūrė žurnalą Katalikų pasaulis, vyriausiasis redaktorius iki 1991. 1990–93 leidyklos Katalikų pasaulis direktorius. 1989–92 Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas. 1981–89 Lietuvos marijonų provincijos vyresnysis, 1989–93 – viceprovincijolas, 1993–99 marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–96 Romos marijonų vienuolyno, nuo 1999 Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis.

Bendradarbiavo žiniasklaidoje religinio švietimo, moralės ir kitais klausimais.

Knygos

Parašė pastoracinės teologijos vadovėlį. Parengė Romos katalikų Apeigyną Lietuvos vyskupijoms (2 t. 1966–67), Katalikų kalendorių‑žinyną (1982–89, 1991, 1993). Redagavo Romos mišiolo vertimą (8 t. 1982–94), Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972 21988, su V. Ališausku, A. Kučinskaite), A. Liesio Psalmyno vertimą (1973), N. Skurkio katekizmą Mūsų tikėjimo šviesa (1980).

Dar parašė istorinę apybraižą Palūšės bažnyčia ir parapija (1954, išleista 1996), knygas Vieno žąsiaganio istorija (2007), Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku (2015), parengė straipsnių rinkinį Žvilgsniai ne tik atgal (1994), knygas Geroji Atpirkėjo Motina (2001), Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje (2015).

Apdovanojimas

Stasio Lozoraičio premija Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą (2004), F. Bortkevičienės kalbos premija (2009).

L: Vaclovas Aliulis: bibliografijos rodyklė / sudarė V. Juodėnienė, B. Kisielienė Vilnius 2011; Vaclovas Aliulis: bibliografijos rodyklė 2010–2015 / sudarė B. Kisielienė Vilnius 2017; D. Čiočytė, G. Mikelaitis Netituliuotas Bažnyčios ambasadorius: atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį Vilnius 2020.

3055

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką