Alksnnis Vaclovas 1902 12 15Giraitė (Seinų apskr.) 1970 01 16Niujorkas, lietuvių karininkas, išeivijos visuomenės veikėjas. Vytauto Alksninio tėvas. 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. 1921 baigė Karo mokyklą. 1926–39 Lietuvos šaulių sąjungos Šakių rinktinės vadas. Vėliau gyveno ir dirbo Vilniuje. 1943 vokiečių išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Po pusės metų grįžo į Lietuvą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Lietuvių tremtinių bendruomenės Miuncheno apylinkės ir apygardos valdybos narys. 1946 vienas Antibolševikinio tautų bloko steigėjų ir lietuvių atstovas jame. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, Niujorką. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, BALF direktorius.

Vaclovas Alksninis

Amerikos lietuvių karių veteranų legiono Dariaus ir Girėno posto vadas, Lietuvių karių veteranų sąjungos Niujorko skyriaus pirmininkas. Trimito, Vienybės, Kario, Dirvos, Darbininko bendradarbis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką